ČSDA slaví čtvrt století provozování svých služeb českým sociálním vědám

Již dvacet pět let poskytuje Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) datové služby pro sociální vědy. V průběhu této doby se proměnil z malého oddělení Sociologického ústavu AV ČR v národního poskytovatele datových služeb, který je zapojen do mezinárodní spolupráce evropských datových archivů, koordinuje nejvýznamnější české i mezinárodní sociálněvědní výzkumné projekty a spolupodílí se na inovacích v oblasti českého i evropského datového archivářství a managementu dat.

Číst více >

Průzkum uživatelů ČSDA 2022

I v letošním roce, jsem navázali na průzkum ČSDA z roku 2020 a uspořádali podobnou anketu mezi našimi uživateli. Kromě klasických otázek ohledně využívání našeho datového archivu jsme tentokrát zjišťovali i podrobnosti ohledně FAIR data, open science a uchovávání dat.

Číst více >

Výzkum českého a slovenského veřejného mínění před rokem 1989

V květnu 2022 proběhl seminář na téma výzkumy veřejného mínění před rokem 1989. Přednášející se věnovali zkoumaným tématům, metodologii výzkumů i tomu, co z historických výzkumů přežilo a je k dispozici pro současné výzkumníky.

Číst více >

Webinář o sociálněvědních datech k tématu pandemie Covid-19

V úterý 29. listopadu 2021 proběhl webinář, který se stal  nejobsáhlejší akcí týkající se sociologických dat o pandemii onemocněním Covid-19 v Česku,. Byla představena nejnovější  data, která se dotýkají tématu pandemie COVID-19 v Česku a na Slovensku

Číst více >

Pandemie Covid 19 / SARS-CoV-2

Současná situace nastoluje spousty otázek, ať už týkající se zdraví a zdravotní péče nebo ekonomické situace a dopadů různých opatření. Sociologická šetření nám mohou poskytnout lepší porozumění současné situace a dopadu pandemie. Řada dat a informací budou známy až po skončení této krizové situace, ale mnohá relevantní data jsou dostupná již dnes a další se mohou objevovat v dohledné budoucnosti.

Číst více >

Život během pandemie

V našem katalogu Nesstar jsme nově zveřejnili unikátní panelový výzkum Život během pandemie realizovaný v rámci projektu PAQ Research. Soubor obsahuje 26 vln výzkumu, pro které byla data sbírána od března 2020 do dubna 2021, s více než 7 tisíc proměnných v datovém souboru. Do konce roku plánujeme zveřejnit další vlny. Navíc postupně zveřejňujeme i všechny vlny jednotlivě.

Číst více >

Data Management Expert Guide – nově i ke stažení

Data Management Expert Guide (DMEG) je online dostupný výukový modul, který slouží jako praktický a přehledný zdroj informací o archivaci a správě výzkumných dat.  DMEG obsahuje několik kapitol, které srozumitelně vysvětlují základní know-how, jenž stojí za efektivním managementem datových souborů a metadat. Kapitoly postupně představují životní cyklus výzkumných dat od plánování, organizace a dokumentace přes zpracování, uložení a ochranu dat až po jejich publikaci.

Číst více >

Proběhlo: Sociologické výzkumy zaměřené na zdraví

Ve čtvrtek 5.11. 2020 proběhl v rámci Týdne vědy a techniky webinář s názvem Sociologické výzkumy zaměřené na zdraví. Cílem bylo ukázat studentům, sociálním vědcům, ale i širší veřejnosti, kde všude se nacházejí relevantní data, a jaké jsou možnosti a omezení jejich využití.

Číst více >

Sociologický výzkum před rokem 1989 a co z něj zbylo

V roce 1947 pouze 18 % vdaných žen uvedlo, že jim manžel v domácnosti poskytuje značnou pomoc. Mezi ženatými muži ale bylo 28 % takových, kteří se domnívali, že svým ženám v domácnosti značně pomáhají. Jak to víme? V roce 1946 založený Ústav pro výzkum veřejného mínění (ÚVVM) se na to ptal ve svém výzkumu reprezentativním pro obyvatelstvo ČR starší 18 let.

Číst více >