ČSDA slaví čtvrt století provozování svých služeb českým sociálním vědám

Již dvacet pět let poskytuje Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) datové služby pro sociální vědy. V průběhu této doby se proměnil z malého oddělení Sociologického ústavu AV ČR v národního poskytovatele datových služeb, který je zapojen do mezinárodní spolupráce evropských datových archivů, koordinuje nejvýznamnější české i mezinárodní sociálněvědní výzkumné projekty a spolupodílí se na inovacích v oblasti českého i evropského datového archivářství a managementu dat.

Číst více >

ČSDA) slaví čtvrt století provozování svých služeb českým sociálním vědám

Již dvacet pět let poskytuje Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) datové služby pro sociální vědy. V průběhu této doby se proměnil z malého oddělení Sociologického ústavu AV ČR v národního poskytovatele datových služeb, který je zapojen do mezinárodní spolupráce evropských datových archivů, koordinuje nejvýznamnější české i mezinárodní sociálněvědní výzkumné projekty a spolupodílí se na inovacích v oblasti českého i evropského datového archivářství a managementu dat.

Pod názvem Sociologický datový archiv (SDA) vznikl dnešní ČSDA v roce 1998. Impuls k jeho vzniku přišel od Jindřicha Krejčího, později vedoucího datového archivu, který na konci devadesátých let začal usilovat o uskutečnění vize o institucionální archivaci, kurátorství a managementu sociologických dat v České republice. V průběhu následujících více než dvou dekád se mu s podporou členů archivu tuto vizi postupně dařilo uskutečňovat.

Už v roce 2001 se SDA stal členem Rady evropských sociálněvědních datových archivů CESSDA a efektivně se zapojil do systému mezinárodní výměny výzkumných dat. O devět let později byl SDA jakožto reprezentant České republiky v CESSDA zařazen do Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR. V roce 2013, již pod novým názvem Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA), se archiv stal zakládajícím členem evropské výzkumné infrastruktury CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives), čímž se stal českým národním uzlem této evropsky významné infrastruktury.

V současné době poskytuje ČSDA odborné veřejnosti v maximální možné míře datové služby týkající se zpřístupnění sociálněvědních dat, které vznikly a vznikají v České republice, pomáhá při vyhledávání dat a poskytuje služby uložení, archivace a ochrany dat z výzkumných projektů. Nedílnou součástí aktivit ČSDA je také vzdělávání v oblasti managementu dat. V součinnosti s evropským konsorciem CESSDA ERIC pořádá ČSDA akce, webináře a workshopy s cílem vzdělávat odbornou veřejnost v oblasti správy dat. Také poskytuje poradenství k plánům správy dat (data management plan, DMP) a legálním a etickým aspektům nakládání s daty. Kromě toho se také podílí na organizaci velkých výběrových šetření a jeho členky a členové se rovněž zapojují do výzkumných projektů jako výzkumníci a výzkumnice.

Od roku 2021, kdy se vedoucí ČSDA Jindřich Krejčí přesunul na pozici ředitele Sociologického ústavu AV ČR, je vedoucí oddělení Yana Leontiyeva. Pod jejím vedením se ČSDA zapojil do velkého výzkumného projektu SYRI, ve kterém plní funkci tzv. Data Core Facility, datového centra, které spravuje data vznikající v tomto velkém a významném projektu a spolupodílí se na přípravě a sběru dat. ČSDA je rovněž národním koordinátorem významného evropského mezinárodního projektu European Social Survey (ESS).

Průzkum uživatelů ČSDA 2022

I v letošním roce, jsem navázali na průzkum ČSDA z roku 2020 a uspořádali podobnou anketu mezi našimi uživateli. Kromě klasických otázek ohledně využívání našeho datového archivu jsme tentokrát zjišťovali i podrobnosti ohledně FAIR data, open science a uchovávání dat.

Číst více >

Výzkum českého a slovenského veřejného mínění před rokem 1989

V květnu 2022 proběhl seminář na téma výzkumy veřejného mínění před rokem 1989. Přednášející se věnovali zkoumaným tématům, metodologii výzkumů i tomu, co z historických výzkumů přežilo a je k dispozici pro současné výzkumníky.

Číst více >

Webinář o sociálněvědních datech k tématu pandemie Covid-19

V úterý 29. listopadu 2021 proběhl webinář, který se stal  nejobsáhlejší akcí týkající se sociologických dat o pandemii onemocněním Covid-19 v Česku,. Byla představena nejnovější  data, která se dotýkají tématu pandemie COVID-19 v Česku a na Slovensku

Číst více >

Pandemie Covid 19 / SARS-CoV-2

Současná situace nastoluje spousty otázek, ať už týkající se zdraví a zdravotní péče nebo ekonomické situace a dopadů různých opatření. Sociologická šetření nám mohou poskytnout lepší porozumění současné situace a dopadu pandemie. Řada dat a informací budou známy až po skončení této krizové situace, ale mnohá relevantní data jsou dostupná již dnes a další se mohou objevovat v dohledné budoucnosti.

Číst více >

Život během pandemie

V našem katalogu Nesstar jsme nově zveřejnili unikátní panelový výzkum Život během pandemie realizovaný v rámci projektu PAQ Research. Soubor obsahuje 26 vln výzkumu, pro které byla data sbírána od března 2020 do dubna 2021, s více než 7 tisíc proměnných v datovém souboru. Do konce roku plánujeme zveřejnit další vlny. Navíc postupně zveřejňujeme i všechny vlny jednotlivě.

Číst více >

Kontakt

ČSDA - Český sociálněvědní datový archiv

Číst více >

Data Management Expert Guide – nově i ke stažení

Data Management Expert Guide (DMEG) je online dostupný výukový modul, který slouží jako praktický a přehledný zdroj informací o archivaci a správě výzkumných dat.  DMEG obsahuje několik kapitol, které srozumitelně vysvětlují základní know-how, jenž stojí za efektivním managementem datových souborů a metadat. Kapitoly postupně představují životní cyklus výzkumných dat od plánování, organizace a dokumentace přes zpracování, uložení a ochranu dat až po jejich publikaci.

Číst více >