Proběhlo: Sociologické výzkumy zaměřené na zdraví

Ve čtvrtek 5.11. 2020 proběhl v rámci Týdne vědy a techniky webinář s názvem Sociologické výzkumy zaměřené na zdraví. Cílem bylo ukázat studentům, sociálním vědcům, ale i širší veřejnosti, kde všude se nacházejí relevantní data, a jaké jsou možnosti a omezení jejich využití.

123847972_211891656972069_4504465082064581285_o

Yana Leontijeva a Martin Vávra z Českého sociálněvědního archivu nejprve posluchače seznámili s tím, co to vlastně datový archiv je a jaké jsou jeho funkce, následně se ale zaměřili na téma zdraví/nemocnosti a kde lze tato specifická data najít a jak je lze získat, přičemž jejich příspěvek nebyl limitován jen na data, která obsahuje ČSDA, ale uvedli i několik příkladů mezinárodních výzkumů jako je European Social Survey nebo International Social Survey Programme. Úspěch jejich příspěvku naznačily i položené dotazy, které se týkaly vyhledávání specifických dat a získávání dat z ÚZIS.

Prezentace

Hlavní příspěvek webináře měla profesorka Dana Hamplová, vedoucí oddělení Sociálních stratifikací na Sociologickém ústavu AV ČR, která se zaměřila na multidisciplinární výzkumy, v tomto konkrétním případě tedy na spojení sociologických a fyziologických dat. Toto téma je velmi aktuální vzhledem k tomu, že se v posledních letech čím dál častěji skloňuje potřeba spojovat dohromady genetickou podmíněnou lidského chování a vliv sociálních podmínek na zdravotní stav. Hovořila o zahraničních studiích, ale také o českých výzkumech, kdy se aplikoval multidisciplinární přístup: nejaktuálnější byl sběr dat v rámci Českého panelového šetření domácností (CHPS) v loňském roce, kdy se kromě dotazníků prováděly i odběry krve pro analýzu biomarkerů jako je např. cholesterol. Jedná se o stejný panel respondentů, který v průběhu letošního jara významně pomohl při reprezentativním testování protilátek na covid-19.

Prezentace

Prezentace Michaely Kudrnáčové a Jana Klusáčka z ČSDA, která blok přednášek v rámci webináře uzavírala, byla zaměřená na studii International COVID-19 Student Well-being Study. Studie proběhla na jaře během první vlny pandemie pod záštitou Antwerpské univerzity. V České republice se na ní společně podílel Sociologický ústav AV ČR spolu s Fakultou sociálních studií UK. Prezentující rozebírali dopady pandemie na každodenní život vysokoškolských studentů a dopad těchto významných změn na jejich duševní zdraví. Na konec autoři vyjádřili zájem ve studii pokračovat a v rámci diskuze slíbili, že se opět pokusí oslovit co nejvíce českých univerzit.

Prezentace

Vzhledem k ohlasu posluchačů usuzujeme, že se webinář vydařil, a rádi bychom v podobném duchu, ale s novými tématy, v podobných akcích pokračovali i nadále. Jen doufáme, že se nám příště podaří setkat se osobně v krásných prostorách Akademie věd v Jilské ulici.