Akce a výuka

Součástí činnosti ČSDA je realizace kurzů, seminářů, webinářů a zveřejňování instruktážních materiálů zaměřených na podporu využívání sekundární analýzy dat ve výzkumu, šíření znalostí o dostupných datových zdrojích, podporu sdílení dat mezi výzkumnými týmy a kultivaci metod vytváření a správy databází s ohledem na sdílení dat. Kurzy a semináře jsou součástí výukových programů některých VŠ, ale jsou organizovány i jako jednorázové akce. Obsah reflektuje nové trendy vývoje a je přizpůsobován účelu kurzu a publiku.

Nabízené semináře a workshopy pořádáné ČSDA

Výuka – nabídka kurzů vyučovaných na VŠ členy ČSDA

CESSDA akce – pořádané nebo spolupořádané akce v rámci konsorcia

Zahraniční kurzy – vybrané online materiály nebo letní školy