Datový katalog ČSDA

Zde najdete podrobnější informace, které vám pomůžou se v našem archivu lépe zorientovat od začátku (prohlížení dat) až do konce (stahování dat).

Co je to ten "Nesstar"?

Nesstar je software pro webové publikování dat a jejich on-line analýzu. Uživatelé mohou prostřednictvím Nesstaru data prohledávat, on-line analyzovat a stahovat si je do svého počítače. Kromě samotných dat obsahuje i metadata, tj. popis dat a informace o nich, a přidruženou dokumentaci (technické informace, dotazníky, karty, aj.). Nesstar využívají všechny archivy sdružené v organizaci CESSDA i některé další.

Kolik má uživatelů a kolik obsahuje datových souborů?

Celkový počet uživatelů archivu k 26.5. 2020 činil 3236, jen za rok 2019 jsme zaznamenali 346 nových registrací. Stejně tak bylo v systému Nesstar (on-line systém pro prezentaci, analýzu a stahování dat), který ČSDA používá, ke konci roku 2019 dostupných 916 datových souborů (v drtivé většině z dotazníkových šetření).

Zajímá Vás, jak si archiv vede z pohledu uživatelů? Na počátku roku 2020 jsme provedli průzkum spokojenosti a v souladu s našimi zásadami zveřejnili jak data, tak výzkumnou zprávu

Jak pracovat v Nesstaru?

Myslíte si, že už máte docela dobrou představu, k čemu je náš datový katalog dobrý a jaké služby jeho prostřednictvím nabízíme? Tak to je nejvyšší čas projít si krátký obrazový materiál, s jehož pomocí se Vám bude v našem systému lépe orientovat a třeba si troufnete i na nějakou tu regresi.