Datový katalog ČSDA

Zde najdete podrobnější informace, které vám pomůžou se v našem archivu lépe zorientovat od začátku (prohlížení dat) až do konce (stahování dat).

Co je Dataverse?

Dataverse je software pro webové publikování dat. Uživatelé mohou prostřednictvím systému Dataverse data prohledávat a stahovat si je do svého počítače. Kromě samotných dat obsahuje i metadata, tj. popis dat a informace o nich, a přidruženou dokumentaci (technické informace, dotazníky, karty, aj.). Dataverse využívají některé archivy sdružené v organizaci CESSDA a další instituce po celém světě. Dataverse vznikl na Harvard University a postupně se stává celosvětově používaným řešením pro správu výzkumných dat.  

Jak pracovat v Dataverse?

Dataverse poskytuje služby na bázi datových adresářů (dataverses), které sdružují data podle příslušnosti ke konkrétní instituci nebo výzkumnému projektu. Po vyhledání výzkumu podle množství vyhledávacích kritérií je možné stahovat datové soubory k analýze. Pro stahování datových souborů je nutná registrace a to i v případě, že jste již v minulosti v ČSDA registrovali.

Kam zmizel Nesstar?

Náš starý katalog Nesstar bude v provozu ještě po část roku 2024, ale jeho provoz již nebude ze strany ČSDA garantován a může být kdykoliv ukončen.  Nové registrace již nebudou možné, pokud si přesto přejete Nesstar používat, je možné si zažádat o dočasné uživatelské jméno a heslo. Pokud jste již zaregistrováni, můžete až do jeho vypnutí, katalog používat stejným způsobem jako jste byli doposud zvyklí. S vypnutím katalogu Nesstar budou smazány i všechny jeho uživatelské účty. Pro práci v katalogu Dataverse je nutná nová registrace zde.