Poděkování

Provoz ČSDA je financován projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), které jsou hodnoceny kromě jiného i podle počtu publikací, ve kterých byla využita data získaná prostřednictvím datových služeb ČSDA. Proto vás prosíme, abyste ve svých publikacích uváděli, že jste použitá data získali prostřednictvím ČSDA.

Doporučení, jak napsat poděkování:

"V této publikaci byla využita data, která byla získána prostřednictvím datových služeb ČSDA/ESS-CZ. Projekt výzkumné infrastruktury ČSDA/ESS-CZ podporuje MŠMT v rámci grantu č. LM2023046."

Citování datových sad

Uživatele ČSDA se zavazují k citování datových zdrojů a výzkumné infrastruktury ve svých publikacích. Citace je ke stažení přímo v Dataverse u vyhledaného záznamu.

citace