Mezinárodní spolupráce

ČSDA se účastní řady mezinárodních projektů a zároveň je aktivním členem následujících významných konsorcií, programů, institucí.

CESSDA ERIC

CSDA je národním uzlem velké evropské distribuované výzkumné infrastruktury CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives European Research Infrastructure Consortium). CESSDA ERIC je tzv. ESFRI Landmark, tj. úspěšně realizovaný projekt Cestovní mapy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI Roadmap). CESSDA na základě propojení existujících národních archivů sociálněvědních dat vytváří komplexní a integrovaný evropský systém datových služeb v sociálních vědách. Zároveň se jedná o platformu pro spolupráci při vývoji technologií, standardů, nejlepších praxí a metodik v oblasti uchovávání a sdílení dat. Významnou přidanou hodnotou je posílení zázemí pro mezinárodní komparativní výzkum.

CESSDA má sídlo v norském Bergenu, vznikla v roce 2013 na základech dřívějšího neformálního sdružení evropských datových organizací a od roku 2017 má právní statut mezinárodního konsorcia ERIC. Česká republika patří k zakládajícím členům. V roce 2021 konsorcium sdružuje 22 evropských zemí. Datové organizace z dalších 18 zemí s CESSDA ERIC spolupracují v rámci CESSDA Network of Partners.

CESSDA Partners 

2020MapBrightBlues legend

Mezinárodní program sociálního výzkumu ISSP

ISSP (International Social Survey Programme) je dlouhodobý mezinárodní program výzkumných šetření na významná témata sociologického výzkumu. Šetření jsou organizována každoročně a kombinují mezinárodní a časovou perspektivu srovnání. Program funguje od roku 1984 a nyní (2021) má 42 členů. Česká republika je členem od r. 1991. ČSDA vytváří technické zázemí pro českou participaci v programu a aktivně se účastní činnosti mezinárodních pracovních skupin ISSP (např. členství v ISSP Methodology Committee, vedení ISSP Translation Group a pravidelně bývá volen do pracovních skupin podílejících se na vývoji dotazníkových modulů).

ISSP Export Karten 1 200623 72dpi 

Mezinárodní federace datových organizací IFDO

Cílem IFDO (International Federation of Data Organisations) je podpora výzkumu v oblasti vytváření přístupu k datům, uchovávání digitálních informací, vývoje standardů a nástrojů pro práci s daty a podpory rozvoje datových služeb.

IFDO Logo2 color 

Mezinárodní asociace pro informační služby a technologie v sociálních vědách IASSIST

IASSIST (International Association for Social Science Information Service and Technology) je organizace sdružující pracovníky v oblasti datových služeb v sociálních vědách. Členové týmu ČSDA se pravidelně účastní konferencí a aktivit IASSIST.

IASSIST