Vědecká rada ČSDA

Vědecká rada Českého sociálněvědního datového archivu (angl. Scientific Advisory Board of the Czech Social Science Data Archive) je poradní orgán ředitele Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Vědecká rada ČSDA:

  • projednává vědecký, výzkumný a technický vývoj ČSDA
  • formuluje doporučení ohledně dalšího směřování ČSDA
  • poskytuje nezávislá doporučení k tématům organizace a kvality poskytování služeb
  • zodpovídá dotazy ředitele SOU AV ČR, v.v.i.

Stanovy a pravidla Vědecké rady ČSDA (pouze v anglickém jazyce).

Členy vědecké rady ČSDA jsou:

Prof. Adrian Duşa (Chair of CSDA-SAB), University of Bucharest, Romanian Social Data Archive (RODA)
Dr. Michal Frankl, Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences
Dr. Alexia Katsanidou, GESIS, Cologne; CESSDA Board of Directors
Prof. Martin Kreidl, Faculty of Social Studies of the Masaryk University in Brno
Prof. Algis Krupavičius, Faculty of Social Sciences, Vitautas Magnus University in Vilnius; Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA)
Dr. Triin Roosalu, Tallinn University, School of Governance, Law and Society