Přístup k datům

Nejdůležitější službou, kterou náš archiv nabízí je datový katalog. Na této stránce najdete všechny důležité informace, které se týkají uživatelského účtu, ale i orientace v samotném datovém katalogu NESSTAR.

Kromě toho se zaměřujeme i na práci se specifickými zdroji, jakými jsou například historické výzkumy nebo rádi doporučíme i jiná místa, kde lze nalézt data ke stažení jako jsou: mikrodata Českého statistického úřadu, mezinárodní šetření, ostatní datové archivy a různé iniciativy propagující a poskytující otevřená data.