Kdo jsme

Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) je národní centrum datových služeb pro sociální vědy, které získává, zpracovává, dokumentuje a uchovává soubory digitálních dat z vědeckých projektů a zpřístupňuje je pro účely jejich dalšího analytického využití ve vědeckém výzkumu a při výuce na vysokých školách.

ČSDA je součástí Sociologického ústavu Akademie věd České republiky a je českým národním uzlem panevropské výzkumné infrastruktury CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives) a poskytovatelem jejích služeb v ČR. Český sociálněvědní datový archiv je projektem Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR, který podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (akronym: CSDA, reg. č. projektu LM2018135).

logo msmt logo cesda Symbol Petrol

 

Hlavní činnosti ČSDA:

 • Akvizice, archivace a veřejné zpřístupnění datových souborů z českých sociálněvědních výzkumných projektů a mezinárodních šetření s českou účastí.
 • Poskytování technické a organizační podpory pro rozsáhlá výzkumná šetření v ČR, např. česká šetření Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP (International Social Survey Programme).
 • Podpora využívání sekundární analýzy dat ve výzkumu, která zahrnuje:
  • produkci instruktážních a informačních materiálů, pořádání seminářů, vedení odborných kurzů a zapojení do výuky v oblasti managementu dat, metodologie a analýzy sociálněvědních dat;
  • mapování a analýzu dostupných datových zdrojů, poskytování informačních služeb a podpory pro využívání datových zdrojů;
  • propojování českých a mezinárodních datových zdrojů a výzkum v oblasti standardizace a harmonizace dat;
  • výzkum v oblasti kvality dat a metod sociálněvědní analýzy.

 

Archiv data odborně zpracovává, propojuje s relevantními výzkumnými informacemi a dává je do kontextu s dalšími daty a materiály. Současně je i zdrojem výzkumných nástrojů a postupů ověřených v předchozích výzkumech a vytváří tak východiska pro realizaci nových výzkumných šetření. Cílem je poskytovat komplexní datové služby zaměřené na opakované využívání dat ve výzkumném procesu, které jsou založeny na principech FAIR data (principy pro dohledatelnost, přístupnost, interoperabilitu a opětovné použití výzkumných dat).

logofair
logo ess

Spolupracujeme s projektem Český národní uzel ESS – European Social Survey (ESS-CZ). CSDA/ESS-CZ je připravovaný společný projekt integrované výzkumné infrastruktury s počátkem v roce 2023. Web evropské výzkumné infrastruktury European Social Survey najdete ZDE.

 

Historie

Veřejně přístupný sociálněvědní datový archiv byl založen v Sociologickém ústavu AV ČR (SOÚ) v roce 1998 pod názvem Sociologický datový archiv (SDA).

V roce 2001 se SDA stal členem Rady evropských sociálněvědních datových archivů CESSDA a zapojil se do systému mezinárodní výměny dat.

V roce 2010 byl projekt archivu a zapojení České republiky do CESSDA poprvé zařazen do Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR a získal podporu od MŠMT.

V roce 2011 byl změněn název na Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA).

V roce 2013 byla na základech neformálního sdružení CESSDA založena distribuovaná evropská výzkumná infrastruktura CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives). Česká republika je zakládajícím členem a ČSDA národním uzlem CESSDA.