Semináře a workshopy ČSDA

Poskytujeme znalosti pro vyhledávání dat a práci s nimi a podporujeme opětovné využívání dat ve výzkumu a výuce. Pořádáme tak řadu oblíbených akcí a seminářů zaměřených obecně na zdroje, management ale i problematiku kvality dat pro různé úrovně našich uživatel.

Sociologické výzkumy zaměřené na …

Série seminářů jejichž cílem je ukázat, kde všude lze nalézt relevantní data a jaké jsou možnosti a omezení jejich využití. Začátek je vždy vyhrazený pro seznámení účastníků s datovými archivy a jejich funkcí s důrazem právě na ČSDA, zbytek semináře se potom věnuje jednomu konkrétnímu tematickému okruhu, který se rozhoduje předem.

Dosud proběhly semináře na tato témata:

  • Dostupnost a využití dat postojů k migrantům a menšinám
  • Sociologické výzkumy zaměřené na zdraví
  • Sociologické výzkumy zaměřené na politiku

Pravidelné/opakující se semináře:

Jak na data z datového archivu

Základní seminář připravený a organizovaný ČSDA, v jehož rámci seznamujeme účastníky se základy práce s Nesstarem, což je software pro archivaci a zpřístupňování dat mnoha světových datových archivů včetně toho našeho. Tento seminář je zaměřený zejména na studenty/ky, kteří/ré mají zájem zjistit, jaká data náš archiv nabízí a jak v něm efektivně vyhledávat (např. podle klíčových slov a témat). Větší část je vždy ponechána na dotazy, které je možné a vítané klást i předem, a praktické ukázky.

Lektorky: Petra Šalamounová a Michaela Kudrnáčová.

Přehled naplánovaných a proběhlých akcí.