Aktuálně řešené projekty

Tým ČSDA se podílí na řadě projektů, které mají za cíl rozvoj nabízených služeb.  Dále se aktivně zapojuje do oblastí datového managementu, zpracování dat, open science na národní i mezinárodní úrovni.

Czech Social Science Data Archive / European Social Survey – participation of the Czech Republic (CSDA/ESS-CZ)

Doba trvání projektu: 2023 - 2026
Hlavní řešitel: Mgr. Yana Leontijeva, Ph.D.
Projekt je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

SYRI - Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik

Doba trvání projektu: 1. 6. 2022 - 31. 12. 2025

Webová stránka projektu

syri logo rgb

Projekty konsorcia CESSDA

BY-COVID: BEYOND COVID

by covid logo light bg

CSDA je zapojen v rámci konsorcia do řešení mezinárodního projektu 

Doba trvání projektu: 10/2021 - 2023
Projekt je podpořen Evropskou unií, program Horizon

Webová stránka projektu

 

Interní projekty CESSDA

V rámci konsorcia CESSDA spolupracuje CSDA na řešení několika interních projektů.

Training Pilllar:

  • Task 1. -  Training events
  • Task 3. -  Data archiving

W&O Pillar – vedení:

  • Task 1. Widening of CESSDA European Coverage
  • Task 2.
    • Subtask 2. Widening the perimeter od data
    • Subtask 3. Monitoring the European Research Data Policies and Ris

Ukončené projekty