Aktuálně řešené projekty

Tým ČSDA se podílí na řadě projektů, které mají za cíl rozvoj nabízených služeb.  Dále se aktivně zapojuje do oblastí datového managementu, zpracování dat, open science na národní i mezinárodní úrovni.

Český sociálněvědní datový archiv

Doba trvání projektu: 2020 - 2022
Hlavní řešitel: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Projekt je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Projekty konsorcia CESSDA

BY-COVID: BEYOND COVID

by covid logo light bg

CSDA je zapojen v rámci konsorcia do řešení mezinárodního projektu 

Doba trvání projektu: 10/2021 - 2023
Projekt je podpořen Evropskou unií, program Horizon

Webová stránka projektu

 

Interní projekty CESSDA

V rámci konsorcia CESSDA spolupracuje CSDA na řešení několika interních projektů.

Training Pilllar:

  • Task 1. -  Training events
  • Task 3. -  Data archiving

W&O Pillar – vedení:

  • Task 1. Widening of CESSDA European Coverage
  • Task 2.
    • Subtask 2. Widening the perimeter od data
    • Subtask 3. Monitoring the European Research Data Policies and Ris

Ukončené projekty