Komunikace depozitora s archivem

Pokud nás kontaktujete, pověřený pracovník archivu s vámi bude průběžně vyjednávat podmínky archivace a konzultovat případné problémy. Na počátku celého procesu je především potřeba vyjasnit si základní informace o datech a o výzkumu, z kterého data pochází:

  • název projektu a/nebo databáze
  • institucionální prostředí, v kterém byl výzkum prováděn (jaká instituce výzkum prováděla a kdo je majitel práv k datům, kdo byl hlavní výzkumník)
  • základní informace o projektu (téma, zaměření, metoda)
  • základní informace o databázi (typ dat, jejich anonymita, rozsah - počet souborů, formáty, média)
  • základní informace o doprovodné dokumentaci (dostupnost, stav, formáty)

Tyto informace umožní našemu archivu posoudit, zda můžeme data k archivaci přijmout.