Výuka

ČSDA realizuje kurzy a semináře zaměřené na představení zdrojů dat a problematiky managementu dat v sociálních vědách. Některé z kurzů jsou součástí výukových programů některých VŠ, ale jsou organizovány i jako jednorázové akce. Obsah reflektuje nové trendy vývoje a je přizpůsobován účelu kurzu a publiku.

V současnosti zajišťujeme tyto kurzy:

  • Zdroje dat
  • Úvod do management sociálních dat
  • Kvalita výběrových šetření a standardy v sociálním výzkumu
  • Chyby měření v datech ze sociálněvědních výběrových šetření
  • Management sociologických dat a datové archivy (FSV UK)
  • Sociologická data a datové archivy

V případě zájmu o provedení kurzu nás prosím kontaktujte.