Příprava dokumentace dat

Bez toho, že by data byla systematickým způsobem zdokumentována, je není možné využít. Následující body vás provedou, které informace jsou nutné, aby bylo možné data zařadit do datové kolekce ČSDA – bez nich by mohlo být využití dat pro sekundání analýzu zavádějící.

  • Název výzkumu a výzkumného projektu
  • Instituce stojící za výzkumem a hlavní výzkumník
  • Témata výzkumu
  • Metodologické informace o výzkumu
  • Nástroj pro sběr údajů (např. Dotazníky, průvodce pohovorem, formuláře pro sběr údajů)
  • Technické zprávy k výzkumu (například o reprezentativitě)

Preferujeme poskytnutí všech materiálů v elektronické podobě. Po dohodě je možné i předání papírových verzí materiálů s tím, že ČSDA zajistí jejich digitalizaci.