Práce s daty

Členové týmu ČSDA se věnují problematice práce s daty. Nabízíme řadu podpůrných materiálů. Realizujeme kurzy a semináře zaměřené na představení zdrojů dat a problematiky managementu dat v sociálních vědách, členové týmu ČSDA se podílejí na výuce na vysokých školách.

Data Management Expert Guide

DMEG

Je online dostupný výukový modul, který slouží jako praktický a přehledný zdroj informací o archivaci a správě výzkumných dat.  DMEG obsahuje několik kapitol, které srozumitelně vysvětlují základní know-how, jenž stojí za efektivním managementem datových souborů a metadat. Kapitoly postupně představují životní cyklus výzkumných dat od plánování, organizace a dokumentace přes zpracování, uložení a ochranu dat až po jejich publikaci. DMEG vznikl v rámci CESSDA, autory a autorkami  jsou i členové ČSDA:

DMEG je dostupný prostřednictvím webové stránky CESSDA věnované výukovým aktivitám. Je možné jej prohlížet online nebo si ho stáhnout ve formátu PDF a používat ho jako příruční materiál, ať už pro vlastní potřebu nebo pro účely výuky.

Management dat v průběhu výzkumného projektu

Stručný průvodce správou výzkumných dat. 

Vydané publikace

Členové ČSDA vydali několik knih, které vysvětlují, jak správně a efektivně na management dat. 

Krejčí, Jindřich, Yana Leontiyeva (eds.). 2012. Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 470 s. ISBN 978-80-7419-111-4.

krejci

Krejčí, Jindřich. 2014. Introduction to the Management of Social Survey Data. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 64 s. ISBN 978-80-7330-252-8.

Stáhnout knihu (pdf)

krejci obalka