Práce s daty

Členové týmu ČSDA se věnují problematice práce s daty. Nabízíme řadu podpůrných materiálů. Realizujeme kurzy a semináře zaměřené na představení zdrojů dat a problematiky managementu dat v sociálních vědách, členové týmu ČSDA se podílejí na výuce na vysokých školách.

Data Management Expert Guide

DMEG

Je online dostupný výukový modul, který slouží jako praktický a přehledný zdroj informací o archivaci a správě výzkumných dat.  DMEG obsahuje několik kapitol, které srozumitelně vysvětlují základní know-how, jenž stojí za efektivním managementem datových souborů a metadat. Kapitoly postupně představují životní cyklus výzkumných dat od plánování, organizace a dokumentace přes zpracování, uložení a ochranu dat až po jejich publikaci. DMEG vznikl v rámci CESSDA, autory a autorkami  jsou i členové ČSDA:

DMEG je dostupný prostřednictvím webové stránky CESSDA věnované výukovým aktivitám. Je možné jej prohlížet online nebo si ho stáhnout ve formátu PDF a používat ho jako příruční materiál, ať už pro vlastní potřebu nebo pro účely výuky.

Management dat v průběhu výzkumného projektu

Stručný průvodce správou výzkumných dat. 

Vydané publikace

Členové ČSDA vydali několik knih, které vysvětlují, jak správně a efektivně na management dat. 

Krejčí, Jindřich, Yana Leontiyeva (eds.). 2012. Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 470 s. ISBN 978-80-7419-111-4.

krejci

Abstrakt knihy

Cílem knihy je poskytnout výzkumníkům užitečnou pomůcku při práci s dostupnými datovými zdroji, které se týkají České republiky, její společnosti, politického systému a ekonomiky. Zároveň by tato kniha měla posloužit výzkumníkům jako příručka pro zpracovávání dat z vlastních výzkumu. Kniha je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na problematiku managementu dat a představení datových archivů, technologií a standardů pro přístup k datům. Druhá část obsahuje tematicky zaměřené přehledové studie o zdrojích dat v sociálněvědních oborech, především tedy v sociologii a politologii, a v poněkud menší míře také v ekonomii, sociální psychologii a antropologii.

Krejčí, Jindřich. 2014. Introduction to the Management of Social Survey Data. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 64 s. ISBN 978-80-7330-252-8.

Stáhnout knihu (pdf)

krejci obalka

Abstrakt

Although the construction of databases, data processing, documentation and other operations with data may have a fundamental influence on research results, the management of data rarely receives attention as a separate subject in the methodology and practice of survey research. More often it gains attention only in the form of individual and isolated tasks during different stages of the research process. This, however, might pose a problem, because there are ample good reasons for paying attention to data management on a systematic and ongoing basis.
The quality of data management affects the quality of data and importantly determines the adequacy of research findings. This also applies at a more general level, namely to the building of a good environment for research work. Systematic data management is, above all, a necessary condition for preventing errors and false findings, but it can also save a lot of time and make research work both clearer and easier. An abundance of stories about ridiculous mistakes caused by analysing incorrect data circulate among researchers; many analyses have failed because of flawed datasets; and numerous researchers have spent long hours disentangling poorly documented data. Much research information has got lost due to disorder in datasets and a lack of effort in their documentation.
Higher demands are placed on data management, compared to independent research work, especially when we plan the long-term preservation and sharing of data between different research teams. In recent years, the requirements of archiving and providing open access to social science data for the purpose of secondary data analysis have become highly important parts of scientific work. Consequently, demands on professional data management have also risen. Moreover, such higher demands are not an end in itself; they arise directly from new developments in empirical social research and methodology.