Pandemie Covid 19 / SARS-CoV-2 - sociologická data vztahující se k současné situaci

Coronavirus

Současná situace nastoluje spousty otázek, ať už týkající se zdraví a zdravotní péče nebo ekonomické situace a dopadů různých opatření. Sociologická šetření nám mohou poskytnout lepší porozumění současné situace a dopadu pandemie. Řada dat a informací budou známy až po skončení této krizové situace, ale mnohá relevantní data jsou dostupná již dnes a další se mohou objevovat v dohledné budoucnosti. Proto jsme pro vás vytipovali některá sociologická šetření, odkazujeme ale i na samotné studie. Seznam je průběžně aktualizován.

Seznam sociologických šetření

Rozvoj datových služeb ČSDA podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu CSDA (reg. č. projektu LM2018135).