Aktuality Máte-li zájem dostávat naše aktuality do elektronické pošty, pošlete email na aktualitycsda@soc.cas.cz.

27.2.2020
Celodenní úvodní kurz R pro ty, kteří nemají žádnou zkušenost s programováním. Poskytneme základní informace o jazyku R, o uživatelském rozhraní RStudio, o importování údajů ze souborů ve formátu CSV, o struktuře datových rámců a základních operacích s nimi. Ukážeme, jak nad datovým rámcem vytvořit popisné statistiky a jednoduché vizualizace.
27.2.2020
Cílem semináře je ukázat, kde všude se nacházejí relevantní data, a jaké jsou možnosti a omezení jejich využití. Budeme se zabývat jak daty o postojích české společnosti dostupnými v ČSDA, tak i daty z mezinárodních srovnávacích šetření, dostupnými v jiných archivech. Kromě samotné dostupnosti dat se zmíníme i o problémech měření postojů, úskalích interpretace a vlivu mediálního kontextu. Seminář je určen nejen studentům a vědcům ze sociálně vědních oborů, ale i zájemcům z řad odborné veřejnosti, novinářům. KDY: 27. 4. 2020, 9:00 - 13:15 hod.
12.2.2020
Social Sciences & Humanities Open Cloud (SSHOC) pořádá webinář pro kvalitativní výzkumníky, kteří pracují s daty z rozhovorů. Online tutorial představí teoretické a technologické možnosti pro přepis mluveného slova. Uskuteční se 3. března 2020 od 14 hodin prostředníctvím webové stránky projektu. 
10.2.2020
Změnili jsme přihlašovací údaje do datového katalogu. Přístupové údaje najdete ve Vašem uživatelském účtu na webové stránce archiv.soc.cas.cz hned na úvodní stránce dole po pravé straně v kolonce "Správa účtu". Do tohoto uživatelského účtu se nadále přihlašujete loginem vzniklým při registraci a Vaším heslem, které jste zadali při registraci. Nový login a heslo, které zjistíte po přihlášení, platí pouze do datového katalogu Nesstar. Omlouváme se za způsobené komplikace.
13.1.2020
Data ze čtvrté vlny rozsáhlého Českého panelového šetření domácností (CHPS) z projektu Proměny české společnosti jsou k dispozici v online archivu Nesstar.
17.12.2019
Mezinárodní projekt SERISS byl v rámci programu Evropské unie Horizon 2020 řešen od června 2015 do srpna 2019. Cílem projektu bylo posílení evropských výzkumných infrastruktur v oblasti sociálních věd skrze zaměření na nové trendy i „stará“ problémová místa. Na řešení projektu spolupracovaly nejvýznamnější evropské sociáněvědní infrastruktury.Projekt se soustředil především na následující oblasti a témata:
21.11.2019
Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) Sociologického ústavu AV ČR zve na informační den na téma:Management dat v sociálněvědním výzkumu a GDPR//Data Management in Social Science Research and GDPRkterý se koná 5. prosince 2019 v Ústavu státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, konferenční sál, 7. patroProgram
14.11.2019
Britský UK Data Service vyvinul užitečný software pro kontrolu kvantitativních dat nazvaný QAMyData. Tento nátroj používá automatické metody k identifikaci nejčastějších problémů v datech jako jsou duplikace, přímé identifikátory, chybějící případy a tzv. outliers. Webinář, který představí tento nový nástroj, se uskuteční v pondělí 2. prosince.Více informací a registrace v tomto odkazu.    
23.10.2019
Zveřejnili jsme data ze dvou šetření Naše společnost Centra pro výzkum veřejného mínění, která proběhla v květnu a v červnu letošního roku. Dále jsou k dispozici data z Povolební studie z roku 2017, která naleznete v archivu Nesstar ve složce Volební výzkumy.
15.7.2019
V online archivu Nesstar jsou nově k dispozici data z výzkumů Naše společnost Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které se uskutečnily v březnu a v dubnu 2019.

Stránky