Prezentace dat z panelového šetření ukrajinských uprchlíků

Dovolujeme si vás pozvat na seminář ve čtvrtek 23. května od 15.00.

Prezentace_dat_z_panelového_šetření_ukrajinských_uprchlíků_23.05.2024.pdf

 Yana Leontiyeva, Paulína Tabery, Dan Prokop, Martin Spurný

 čtvrtek 23. května od 15.00 - AKC (Akademické konferenční centrum) Husova 4a, Praha 1

Dovolujeme si Vás pozvat na akci věnovanou zveřejnění primárních dat z unikátního panelového šetření ukrajinských uprchlíků v Česku, Panelového šetření Ukrajina/Hlas Ukrajinců. Do tohoto výzkumu jsou zapojeni občané Ukrajiny, kteří přijeli do Česka po únoru 2022. Výzkum realizovaný Sociologickým ústavem AV ČR ve spolupráci se společností PAQ Research je zaměřen na kontinuální sledování hlavních aspektů integrace uprchlíků, zejména zapojení na českém trhu práce, podmínky bydlení, vzdělávání dětí, sociální a ekonomická situace, fyzické a duševní zdraví, plány do budoucna apod. Data z prvních 3 vln tohoto unikátního šetření budou k dispozici pro výzkumníky, studenty, širší odbornou veřejnost a další zájemce prostřednictvím Českého sociálněvědního datového archivu (ČSDA).

O těchto unikátních datech a také o celém šetření, metodologických výzvách, hlavních výsledcích a dalším pokračování pohovoří autoři a výzkumníci aktivně zapojení do realizace šetření.

Registrace není nutná.

Organizace  semináře byla podpořena z projektu CSDA/ESS-CZ  číslo LM2023046, na který byla poskytnuta dotace MŠMT z prostředků účelové podpory velkých výzkumných infrastruktur.