Jiné zdroje dat

Jiné datové archivy

Kromě ČSDA existují i další datové archivy, které shromažďují a zveřejňují data, ale často také pořádají různé akce. V některých případech dokonce jejich webové stránky slouží jako velmi užitečný rozcestník pro získání dalších informací ohledně různých výzkumných aktivit (sběr dat, analýza dat, atd. ).

Vybrané mezinárodní organizace

Otevřená data

Existuje velké množství zdrojů dat. Kromě datových archivů, které data shromažďují a zpřístupňují, existují i různé jiné organizace, instituce nebo iniciativy. Jednou takovou odnoží iniciativy jsou například i otevřená data, tj. data, která nejsou omezená žádnými podmínkami užití a jsou dostupná ke stažení bez technických překážek.

Některé zajímavé odkazy na taková otevřená data jsme pro vás shromáždili.

Mezinárodní šetření

Dalším cenným zdrojem dat, která jsou zárukou kvality, jsou různá mezinárodní šetření. ČSDA se pravidelně podílí na přípravě sběru dat ISSP a ESS, ale v minulosti se účastnil i jiných velkých šetření (např. ESV nebo EQLS). Některá data za českou populaci lze tak nalézt i v našem katalogu.

Vybrané mezinárodní programy, jejichž veřejně přístupné databáze obsahují česká data:

Vybrané mezinárodní programy, jejichž veřejně přístupné databáze obsahují česká data: