Naše data

Kvantitativní data

Náš datový katalog obsahuje široké spektrum různých datových souborů zejména kvantitativního charakteru, tzn. z dotazníkových šetření.

Spolupracujeme například s výzkumným oddělením Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Data, která dávají prostřednictvím našeho archivu k dispozici široké veřejnost, sahají až do roku 2001, a vzájemná spolupráce stále pokračuje. Dalšími významnými příspěvky jsou unikátní projekt výběrového šetření České panelové šetření domácností (CHPS) z let 2015-2020 nebo trackingový výzkum Trendy Česka realizovaný Českou televizí ve spolupráci s agenturou Kantar CZ od roku 2014.

Výběr je velký, vřele tedy doporučujeme si námi zaarchivované a zveřejněné datové soubory důkladněji prohlédnout. Věříme, že si každý vybere.

Kvalitativní data

Archiv Medard je rozvíjející se samostanou digitální knihovnou kvalitativních dat ze sociologických a jiných společenskovědních výzkumů. V on-line katalogu ČSDA lze najít pod titulkem Medard informace o několika uložených datových souborech z kvalitativních výzkumů stejně jako o způsobech, jak lze získat primární data z těchto výzkumů.  Abychom předešli možnosti zneužití informací shromážděných v rámci archivu, je obsah uložen mimo prostor dosažitelný z internetu, veřejně dostupná jsou jen základní informace o provedených studiích.

Katalog kvalitativních dat má v této chvíli jen omezený záběr, máme s ním ale velké plány do budoucna.