Vysokoškolští studenti po třetí vlně pandemie koronaviru

ČR se loni jako jedna z 27 zemí světa účastnila studie s cílem studie bylo prozkoumat dopady epidemie COVID-19 na specifickou populaci studentů VŠ (shrnutí výsledků je dostupné zde). Během letošního května a června byl potom výzkum v ČR zopakován, a to Fakultou sociálních věd UK ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR a výzkumným konsorciem psychologů. Z tohoto šetření, které se zaměřuje na vysokoškolské studenty a na to, jak se jich první vlna pandemie dotkla v oblasti studií, duševní pohody a dalších příbuzných témat, je nyní na webu Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. dostupná i tisková zpráva.

Autoři studie mezi které patří mimo jiné i Michaela Kudrnáčová a Jan Klusáček z ČSDA, plánují data zaarchivovat a zpřístupnit pro registrované uživatele.

Webinář: FAIR data v sociálních a humanitních vědách

Tato vzdělávací akce v angličtině bude věnována speciálně datům založených na principech FAIR v sociálních a humanitních vědách.

Webinář poskytne mimo jiné odpovědi na následující otázky:

  • Jak jsou definována výzkumná data v SSH?
  • Proč jsou zásady FAIR důležité pro správu výzkumných dat v SSH?
  • Jak lze zásady FAIR implementovat v SSH?

Akce se bude konat online 15. 9. 2021 od 14:00 do 15:30 CEST.

Registrace je vyžadována a je k dispozici zde.

Více informací o webináři je k dispozici zde.

 

Workshop k čištění kvantitativních dat a hodnocení kvality

Půldenní workshop CESSDA nazvaný "Facilitating Onwards Sharing of Safe and Clean Microdata" seznámí účastníky s postupy a vybranými softwarovými nástroji k čištění a zhodnocení kvality dat.

Více o programu workshopu najdete zde.

Akce se uskuteční online v pondělí 23. srpna od 8:30 hodin (CEST), je nutná registrace.

SSHOC Speech-to-text Workshop

V pátek 16.4. mezi 11:00-12:30 proběhne workshop týkající se spojení sociálních výzkumů a linguistických infrastruktur skrze mluvené rozhovory. Objeví se zástupci velkých studií jako je např. Generations and Gender Programme nebo European Values Study.

Více informací naleznete na následujícím odkazu.

Open Science Conference 2021

Open Science Conference 2021 je 8. mezinárodní konference Leibniz Research Alliance Open Science. Výroční konference je věnována hnutí Open Science a poskytuje jedinečné fórum pro výzkumné pracovníky, knihovníky, odborníky z praxe, poskytovatele infrastruktury, tvůrce politik a další důležité zúčastněné strany, aby diskutovali o nejnovějším a budoucím vývoji v otevřené vědě.

Letošní konference se zaměří zejména na dopady a dopady (globálních) krizí a souvisejících společenských výzev, jako je pandemie Covid-19 nebo změna klimatu, na otevřené výzkumné postupy a vědeckou komunikaci v kontextu digitalizace vědy. A naopak, jak otevřené postupy pomáhají zvládat krize.

Poplatek účast konferenci je 50 € a je možné se zaregistrovat zde