Making Social Science Research Transparent

Pozvánka na webinář pořádaný CESSDA. Vysoce kvalitní data mají potenciál být znovu využita mnoha způsoby. Správná archivace a publikování dat je jádrem toho, aby vaše data byla FAIR a umožní jak vašemu budoucímu já, tak ostatním, aby z vašich dat vytěžili maximum. V poslední době stále více vědeckých časopisů zavádí politiku otevřených dat, což vede k dilematům výzkumníků ohledně toho, kde, kdy a jak data publikovat.

Replikovatelnost, reprodukovatelnost, sporné výzkumné postupy a související otázky jsou ve společenských vědách stále důležitější. V důsledku toho se způsob, jakým je společenskovědní výzkum prováděn a šířen, postupně mění. Zásadním prvkem této změny je transparentnost výzkumu. To znamená mimo jiné zpřístupnění výzkumných dat, kódu analýzy a studijních materiálů.

Ve druhé části podrobně představíme procesy, politiky a nástroje implementované pro usnadnění transparentního výzkumu v sociálních vědách. Přednášející budou diskutovat o procesech, které je třeba zavést pro otevřený výzkumný cyklus, o roli datových archivů a úložišť při sdílení výzkumných dat a materiálů, o nástrojích pro reprodukování výzkumných zjištění v praxi, o spolupráci mezi archivy a společenskovědními časopisy a o implementaci Pokyny k podpoře transparentnosti a otevřenosti v různých společenskovědních oborech. Akce bude zakončena širšími úvahami o pokroku v transparentnosti společenskovědního výzkumu a cestě vpřed.

Webové stránky akce