Vysokoškolští studenti po třetí vlně pandemie koronaviru

ČR se loni jako jedna z 27 zemí světa účastnila studie s cílem studie bylo prozkoumat dopady epidemie COVID-19 na specifickou populaci studentů VŠ (shrnutí výsledků je dostupné zde). Během letošního května a června byl potom výzkum v ČR zopakován, a to Fakultou sociálních věd UK ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR a výzkumným konsorciem psychologů. Z tohoto šetření, které se zaměřuje na vysokoškolské studenty a na to, jak se jich první vlna pandemie dotkla v oblasti studií, duševní pohody a dalších příbuzných témat, je nyní na webu Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. dostupná i tisková zpráva.

Autoři studie mezi které patří mimo jiné i Michaela Kudrnáčová a Jan Klusáček z ČSDA, plánují data zaarchivovat a zpřístupnit pro registrované uživatele.