Týden Akademie věd ČR

Týden Akademie věd ČR je největší vědecký festival v Česku, kterého se pravidelně zúčastňuje Sociologický ústav AV ČR a zároveň zde naleznete přednášky našich kolegů z ČSDA.

tydenavcr2021

Přednášky jsou určené zejména studentům a studentkám středních škol, registrovat se však mohou také jednotlivci z řad veřejnosti

Tento rok máte příležitost se zúčastnit přednášek našich dvou kolegů:

Martin Vávra: Počátky výzkumu české společnosti mezi vědou, politikou a sociálním reformismem

Na počátku systematického zkoumání české společnosti nestojí ani tak sociologie, která byla minimálně do třicátých let minulého století především vědou „filozofujících gentlemanů“, jako spíše sféra sociální politiky a sociálního reformismu, který sháněl data podporující úsilí o zlepšení situace lidí, žijících v chudobě. V přednášce představujeme vybrané zajímavé výzkumy ze zakladatelského období výzkumu na přelomu 19. a 20. století i jejich autory.ou také jednotlivci z řad veřejnosti.