CESSDA hledá ředitele

Konsorcium sociálněvědních datových archivů CESSDA ERIC zveřejnila výběrové řízení na ředitele. Požadavky a náplň práce je uvedena na webových stránkách. Přihlášky je možné podávat do 15. prosince.

CESSDA ERIC je úspěšně realizovaný projekt Cestovní mapy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI Roadmap).  Jedním ze zakládajících členů je i Česká republika. CESSDA na základě propojení existujících národních archivů sociálněvědních dat vytváří komplexní a integrovaný evropský systém datových služeb v sociálních vědách. Zároveň se jedná o platformu pro spolupráci při vývoji technologií, standardů, nejlepších praxí a metodik v oblasti uchovávání a sdílení dat. Významnou přidanou hodnotou je posílení zázemí pro mezinárodní komparativní výzkum.

Součástí konsorcia je i ČSDA – Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR.  Jeho pracovníci jsou aktivně zapojeni do různých pracovních skupin i na úrovni jejich vedení.