Nahlášení publikace

Zajímá nás, zda jste vydal(a) na základě dat z našeho archivu nějakou publikaci jako je např. obhájená závěrečná studentská práce, vědecký článek nebo aplikovaný výstup apod.  Tyto informace jsou pro nás velmi důležité kvůli dalšímu rozvoji archivu. Kromě toho, že jsme existenčně závislí na aktivitě našich uživatelů, tak nám dělá velkou radost, když vidíme, že jsou naše data využívána. 

Děkujeme!

Neplatný vstup

Neplatný vstup