ČSDA slaví čtvrt století provozování svých služeb českým sociálním vědám

Již dvacet pět let poskytuje Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) datové služby pro sociální vědy. V průběhu této doby se proměnil z malého oddělení Sociologického ústavu AV ČR v národního poskytovatele datových služeb, který je zapojen do mezinárodní spolupráce evropských datových archivů, koordinuje nejvýznamnější české i mezinárodní sociálněvědní výzkumné projekty a spolupodílí se na inovacích v oblasti českého i evropského datového archivářství a managementu dat.

25_FB

Pod názvem Sociologický datový archiv (SDA) vznikl dnešní ČSDA v roce 1998. Impuls k jeho vzniku přišel od Jindřicha Krejčího, později vedoucího datového archivu, který na konci devadesátých let začal usilovat o uskutečnění vize o institucionální archivaci, kurátorství a managementu sociologických dat v České republice. V průběhu následujících více než dvou dekád se mu s podporou členů archivu tuto vizi postupně dařilo uskutečňovat.

Už v roce 2001 se SDA stal členem Rady evropských sociálněvědních datových archivů CESSDA a efektivně se zapojil do systému mezinárodní výměny výzkumných dat. O devět let později byl SDA jakožto reprezentant České republiky v CESSDA zařazen do Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR. V roce 2013, již pod novým názvem Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA), se archiv stal zakládajícím členem evropské výzkumné infrastruktury CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives), čímž se stal českým národním uzlem této evropsky významné infrastruktury.

V současné době poskytuje ČSDA odborné veřejnosti v maximální možné míře datové služby týkající se zpřístupnění sociálněvědních dat, které vznikly a vznikají v České republice, pomáhá při vyhledávání dat a poskytuje služby uložení, archivace a ochrany dat z výzkumných projektů. Nedílnou součástí aktivit ČSDA je také vzdělávání v oblasti managementu dat. V součinnosti s evropským konsorciem CESSDA ERIC pořádá ČSDA akce, webináře a workshopy s cílem vzdělávat odbornou veřejnost v oblasti správy dat. Také poskytuje poradenství k plánům správy dat (data management plan, DMP) a legálním a etickým aspektům nakládání s daty. Kromě toho se také podílí na organizaci velkých výběrových šetření a jeho členky a členové se rovněž zapojují do výzkumných projektů jako výzkumníci a výzkumnice.

Od roku 2021, kdy se vedoucí ČSDA Jindřich Krejčí přesunul na pozici ředitele Sociologického ústavu AV ČR, je vedoucí oddělení Yana Leontiyeva. Pod jejím vedením se ČSDA zapojil do velkého výzkumného projektu SYRI, ve kterém plní funkci tzv. Data Core Facility, datového centra, které spravuje data vznikající v tomto velkém a významném projektu a spolupodílí se na přípravě a sběru dat. ČSDA je rovněž národním koordinátorem významného evropského mezinárodního projektu European Social Survey (ESS).

Tým ČSDA se také aktivně zapojil do snahy zpřístupnit výsledky českého výzkumu v prostředí otevřené vědy v rámci EOSC (European Open Science Cloud).