Citování dat

Pokud použijte ve svém výzkumu, studiu datovou sadu, je nutné ji správně ocitovat. K citování jste se přímo zavázali přijetím obecných podmínek při registraci. Pomůžete tak ocenit autorovu práci a zároveň podpoříte šíření výzkumných výsledků.

Stejně jako některé jiné instituce, i my jsme závislí na externím financování, které nám bývá přiděleno právě i na základě vykazování aktivit našich uživatelů (tj. citování našich dat ve studentských pracích, vědeckých článcích a jiných publikacích). Když naše data necitujete, ale přesto v publikacích používáte, nemáme šanci se o tom dozvědět.

Samotnou citaci nebo údaje k vytvoření citace naleznete v katalogu Nesstar u jednotlivých datových sad v popisu.

Citace podle ČSN ISO 690

Jméno tvůrce. Název [dataset]. Verze. Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace [Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Poznámka.

Příklad citace z katalogu Nesstar

Sociologický ústav (Akademie věd ČR). Centrum pro výzkum veřejného mínění. Naše společnost 2005 - duben [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2006 [citováno DNE]. DOI 10.14473/V0504

Příklad citace z katalogu Dataverse

Tabery, Paulína; Čadová, Naděžda; Vinopal, Jiří; Ďurďovič, Martin; Pilnáček, Matouš; Červenka, Jan; Tuček, Milan; Hanzlová, Radka; Vitíková, Jana; Hájková, Helena; Plačková, Marie; Spurný, Martin; Kyselá, Monika; Balíková, Zdeňka, 2023, "Naše společnost 2023 - srpen (srpen až září)", https://doi.org/10.14473/CSDA/KP1Z4P, CSDA, V1, UNF:6:6vRyyphXS6dnGOfoz68Cxg== [fileUNF]

Poděkování

V případě, že použijete datovou sadu z našeho katalogu k napsání článku, do poděkování můžete uvést náš projekt. Podpoříte tím další rozvoj archivu, který je hodnocen i na základě publikační aktivity uživatelů.

Jak uvést poděkování.