Webinář o sociálněvědních datech k tématu pandemie Covid-19

V úterý 29. listopadu 2021 proběhl webinář, který se stal  nejobsáhlejší akcí týkající se sociologických dat o pandemii onemocněním Covid-19 v Česku,. Byla představena nejnovější  data, která se dotýkají tématu pandemie COVID-19 v Česku a na Slovensku

corona-gc5c884128_640

Účastníci se seznámili  s projektem Evropský sociální výzkum (ESS), speciálními výzkumy ze série Naše společnost Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), longitudinálním výzkumem  Život během pandemie (PAQ Research), českou pilotní covidovou studii v rámci výzkumu Současná česká rodina (Generations and Gender Programme), výzkumy protilátek v rámci longitudinální studie PROSECO (RECETOX) a projektu studia kolektivní imunity Sociologického ústavu AV ČR (SARS-CoV-2-CZ-Preval-II), výzkumem Vysokoškolští studenti během pandemie a také slovenskými výzkumnými projekty Ako sa mate, Slovensko? a HODYSE 2020.

Příspěvky

V úvodním příspěvku  představila Yana Leontiyeva Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) jako národní centrum datových služeb pro sociální vědy a český uzel panevropské výzkumné infrastruktury CESSDA ERIC.

Prezentace

Socioložka Klára Plecitá ze SOÚ AV ČR se podílí na mezinárodním sociologickém projektu European Social Survey (ESS), do kterého je prostřednictvím SOÚ AV ČR dlouhodobě zapojena i Česká republika. První výstupy z aktuální vlny ESS ukazují postoje českých obyvatel k počátečním fázím pandemie a umožňují mezinárodní srovnání napříč více než dvaceti evropskými zeměmi. Svoji zástupkyni mezi panelisty workshopu mělo také Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které dlouhodobě monitoruje postoje obyvatelstva k pandemické situaci.

Socioložka Naděžda Čadová prezentovala data pocházející z období mezi květnem 2020 a listopadem 2021. Tato data přináší informace o řadě sociálních trendů a umožňují pozorovat změny v zájmu obyvatelstva o sledování situace v médiích, obavách ze situace či postojích k očkování proti nemoci Covid-19.

Prezentace

Socioložka Michaela Kudrnáčová (Röschová) z PAQ Research ke své prezentaci využila velkou zásobu dat, kterou tato společnost v uplynulém zhruba roce a půl sesbírala. Výzkum Život během pandemie, na kterém PAQ Research dlouhodobě pracuje, je důležitým zdrojem informací o epidemii v Česku. Tato data se týkají široké škály témat vztahujících se k onemocnění Covid-19, očkování či zásahům vlády do společenského a ekonomického života.

Prezentace

Sociolog a demograf Martin Kreidl z Masarykovy univerzity promluvil o výzkumu Generation and Gender Program (GGP) – Současná česká rodina, který na konci loňského a na začátku letošního roku zjišťoval, jak epidemie Covid-19 ovlivnila partnerský a rodinný život. Výzkum přinesl řadu originálních zjištění, mezi nimi  např. poznatek, že kvalita partnerství se v průběhu pandemie významně zhoršila.

Prezentace

Slovenskou perspektivu na workshopu reprezentovali sociologové Miloslav Bahna a Katarína Strapcová ze Sociologického ústavu Slovenské akademie věd (SAV), kteří představili datové zdroje a významné poznatky ze slovenských sociologických výzkumů. Pavel Piler z centra RECETOX Masarykovy univerzity prezentoval výsledky imunologické studie PROSECO. Tato studie, jejímž cílem bylo sledovat dynamiku vzniku protilátek proti SARS-CoV-2 v české populaci, přinesla zjištění, že v březnu 2021 mělo 46 procent Češek a Čechů protilátky proti viru SARS-CoV-2.

Prezentace 1 Prezentace 2

Příspěvek sociologů Michaely Kudrnáčové a Jana Klusáčka z ČSDA se zaměřil na specifickou populaci studujících vysokých škol. Jejich studie přináší v českém kontextu unikátní data o postojích a jednání českých vysokoškoláků v průběhu první (jaro 2020) a třetí vlny (konec jara 2021). Z výsledků například vyplynulo, že vysokoškoláci byli výrazně více pro očkování než populace mladých lidí ve věku 18–34 let.

Prezentace

Jan Klusáček dále představil studii kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval-II, do níž se kromě dalších institucí zapojil také SOÚ AV ČR. Tento unikátní výzkum propojil medicínskou a sociologickou perspektivu: biomedicínskými metodami zjišťoval výskyt protilátek proti viru SARS-CoV-2 v české populaci a zároveň shromáždil sociologicky relevantní údaje o chování a postojích lidí k očkování a ochranným opatřením.

Prezentace