Život během pandemie

V našem katalogu Nesstar jsme nově zveřejnili unikátní panelový výzkum Život během pandemie realizovaný v rámci projektu PAQ Research. Soubor obsahuje 26 vln výzkumu, pro které byla data sbírána od března 2020 do dubna 2021, s více než 7 tisíc proměnných v datovém souboru. Do konce roku plánujeme zveřejnit další vlny. Navíc postupně zveřejňujeme i všechny vlny jednotlivě.

zbp-graf3

Přístup k datům

Metadata a související soubory (technická dokumentace, dotazník atd.) jsou k nahlédnutí a ke stažení v Nesstaru http://nesstar.soc.cas.cz/webview/, sekce Výzkumy pandemie COVID – 19.

Samotná spojená data za všech 26 vln Života během pandemie jsou z technických důvodů dostupná na externím úložišti. Spojený datový soubor je snadno dostupný pro všechny naše registrované uživatele. Pokud o něj máte zájem, přihlaste se, prosím, přímo přes webovou stránku archivu do správy Vašeho účtu https://archivreg.soc.cas.cz/prihlaseni . Pozor, jsou zde jiná přihlašovací údaje než přímo do Nesstaru, login je Vaše emailová adresa (místo @ je pomlčka, tj. např. jan.novak-gmail.com), a pokud jste zapomněli heslo, lze kliknout na položku zapomenuté heslo a obratem Vám přijde nové. Ve Vašem profilu je nově přidaná záložka „SOUBORY“. Zde stačí kliknout na položku "zivot_behem_pandemie.rar" a soubor se Vám stáhne. Tento datový soubor poskytujeme ve zkomprimované formě (.rar).

Obsah výzkumu

Panelová data umožňují longitudinální analýzu. Kromě samotného chování a zkušeností, které měly vazbu na ohrožení virem Covid 19, se výzkumníci ptali na postoje a důvěru k státu a k jeho opatřením či na ekonomickou situaci respondentů. Z výzkumu je vydávána také řada zpráv týkající se například postojů k opatřením a zkušeností s postupem zaměstnavatelů nebo motivací a bariér vůči testování a očkování na koronavirus.

zbp graf5

Vzhledem k nastalé situaci byla data sbírána pomocí online dotazování, které sice umožnilo distribuci poměrně rozsáhlých a na vyplnění náročných dotazníků respondentům i v době pandemie, ale za cenu omezené reprezentativity, zejména v některých skupinách obyvatel (zejména senioři). Výzkumníci ovšem na tyto nedostatky reagovali, především konstruováním proměnných umožňujících vážení dat.

V roce 2021 se Sociologický ústav finančně podílel na projektu Život během pandemie. Sběr dat pro jednu květnovou vlnu projektu a také příprava a zpřístupnění neexkluzivních primárních dat z tohoto longitudinálního šetření byly podpořeny z projektu Český sociálněvědní datový archiv, CSDA, reg. č. LM2018135, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.