Pandemie Covid 19 / SARS-CoV-2

Současná situace nastoluje spousty otázek, ať už týkající se zdraví a zdravotní péče nebo ekonomické situace a dopadů různých opatření. Sociologická šetření nám mohou poskytnout lepší porozumění současné situace a dopadu pandemie. Řada dat a informací budou známy až po skončení této krizové situace, ale mnohá relevantní data jsou dostupná již dnes a další se mohou objevovat v dohledné budoucnosti.

coronavirus-1

Současná situace nastoluje spousty otázek, ať už týkající se zdraví a zdravotní péče nebo ekonomické situace a dopadů různých opatření. Sociologická šetření nám mohou poskytnout lepší porozumění současné situace a dopadu pandemie. Řada dat a informací budou známy až po skončení této krizové situace, ale mnohá relevantní data jsou dostupná již dnes a další se mohou objevovat v dohledné budoucnosti.

Kromě shromažďování informací o dostupných datech a studiích, které se, ať už okrajově nebo přímo COVID-19 týkají, se ale i aktivně účastníme výzkumných snah. Část týmu ČSDA se za Sociologický ústav AV ČR zapojila do mezinárodní výzkumné iniciativy Antwerp University International COVID-19 Student Well-being Study, která se ve spolupráci s 27 zeměmi zaměří na vysokoškolské studenty a to, jak se jich pandemie dotkla v oblasti studií, ale i duševní pohody a příbuzných témat. Předběžné výsledky jsou dostupné zde.

Vytipovali některá sociologická šetření, odkazujeme ale i na samotné studie. Seznam je průběžně aktualizován.

V katalogu Nesstar naleznete

Život během pandemie - panelový výzkum realizovaný v rámci projektu PAQ Research. Soubor obsahuje 26 vln výzkumu, pro které byla data sbírána od března 2020 do dubna 2021, s více než 7 tisíc proměnných v datovém souboru. Data jsou přístupná v katalogu Nesstar v sekci Výzkumy pandemie COVID – 19.

Od května 2020 provádí Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) šetření zaměřena přímo na téma koronaviru, např.:

• Zkušenosti s nemocí a s dopady pandemie
• Chování respondentů ve vztahu k nemoci Covid 19
• Hodnocení vládních opatření
• Očekávání vývoje

Datové soubory v katalogu Nesstar:

Zajímavé může být i téma otázka „hrozba pro ČR – epidemie“, která se opakuje v podzimních šetření Naše společnost (CVVM):

Téma „zdraví a zdravotní péče“ v šetřeních Naše společnost (CVVM):

Téma „Rodina a zdraví “ v šetřeních ISSP v letech 2011-2012

Šetření obsahuje řadu otázek týkající se zdravotnické péče, zdravotního stavu respondenta, ale i otázky hodnotové, například zda by měla být přednost v péči v případě kuřák/nekuřák, mladý/starý, dětný/bezdětný.

Přístup k datům

Informace o zdravotním stavu v šetření CHPS, 4. vlna (od 23.4. do 30.4. probíhalo na panelu CHPS testování promořenosti populace)

Přístup k datům

Aktuální data a výzkumy:

COVID-19 v ČR: Otevřené datové sady - MZČR

COVID‑19: Přehled očkování - MZČR

Living, working and COVID-19 - Eurofond

Koronavirus COVID-19 – data - Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

Ekonomické problémy domácností a distanční vzdělávání – PAQ research

Ekonomické problémy domácností po měsíci opatření proti epidemii – PAQ researchInfografika Život během pandemie – PAQ research

Aktuální údaje o COVID - 19 – Worldometer

Šetření Pew Research

Šetření IPSOS

Repozitář dat Johns Hopkins CSSE

The World Pandemic Research Network - platforma, která obsahuje probíhající sociální výzkumy týkající se pandemie

The European Economic Association (EEA) - mezinárodní vědecký orgán otevřený všem se zájmem o ekonomii

Další zdroje:

Otázky na zdravotnictví a zdravotní stav - ESS 2014 Round 7

Přístup k datům ESS

Data ČSÚ: