Sociologický výzkum před rokem 1989 a co z něj zbylo

V roce 1947 pouze 18 % vdaných žen uvedlo, že jim manžel v domácnosti poskytuje značnou pomoc. Mezi ženatými muži ale bylo 28 % takových, kteří se domnívali, že svým ženám v domácnosti značně pomáhají. Jak to víme? V roce 1946 založený Ústav pro výzkum veřejného mínění (ÚVVM) se na to ptal ve svém výzkumu reprezentativním pro obyvatelstvo ČR starší 18 let.

Víme to ale také proto, že se zachovala výzkumná  zpráva z tohoto výzkumu, která jsou nyní dostupná v  online katalogu Nesstar. Už od počátku existence archivu (založen byl v roce 1998) se jeho pracovníci snažili do datové kolekce získat i data z produkce české/československé sociologie z období před rokem 89, ovšem důraz byl kladen na archivaci a zpřístupňování „současných výzkumů“. Teprve v posledních několika letech se snažíme zpřístupňovat to, co se zachovalo ze starých výzkumů, systematičtěji. Od roku 2017 se vyhledávání, popisování a zpřístupňování výzkumů prováděných před rokem 1989 odehrává především v rámci projektu CSDA Research – Výzkumný program Českého sociálněvědního datového archivu: Česká republika v Mezinárodním programu sociálních šetření ISSP, výzkum kvality dat a zdrojů dat (pozn.).

Díky tomu to úsilí je tak možné v našem online katalogu procházet například právě výzkumné zprávy a agregovaná data (tabulky) z výzkumů ÚVVM anebo z výzkumů prováděných Sociologickým ústavem. U výzkumů ze sedmdesátých a osmdesátých let lze v některých případech kromě metadat, agregovaných dat a výzkumných zpráv stáhnout i primární data. Nově zveřejňujeme informace o historických výzkumech na stránkách https://archiv.soc.cas.cz/databaze-historickych-vyzkumu , na stránce https://archiv.soc.cas.cz/historicke-vyzkumy pak uživatelé mohou najít informace našem zkoumání minulosti empirické sociologie.

Pozn.: Podpořeno MŠMT v rámci programu OP VVV, reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/000179