HYBRIDNÍ SEMINÁŘ Výzkum českého a slovenského veřejného mínění před rokem 1989

ČSDA si vás dovoluje pozvat na další seminář zaměřený na propojení našich dat a vybraného tématu. Tentokrát se budeme věnovat historickým výzkumům v bývalém Československu před listopadem 1989. Akce proběhne prezenčně v úterý 17. května od 14.00 do 17.00 v Akademickém konferenčním centru (AKC), Husova 4a, Praha 1  a přes platformu ZOOM. Těšíme se na vaši účast.

Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ JSME SE ROZHODLI ZMĚNIT FORMU SEMINÁŘE NA HYBRIDNÍ. BUDEME VELMI RÁDI, POKUD SE ROZHODNETE ZÚČASTNIT SE PREZENČNĚ. 

Na seminář je nutná registrace, a to jak při prezenční, tak online účasti – najdete ji ZDE

Tématem semináře je výzkum československého veřejného mínění před rokem 1990. Od roku 1948 až do listopadu 1989 politický režim tento výzkum velmi těsně ovlivňoval, určoval jeho institucionální zázemí i témata . Účastníci se budou věnovat zkoumaným tématům, metodologii výzkumů i tomu, co z historických výzkumů přežilo a je k dispozici pro současné výzkumníky.

Jeden z přednášejících se bohužel neočekáváně nemůže akce zúčastnit prezenčně, rozhodli jsme se proto převést celý seminář do hybridní formy, bude se tedy konat prezenčně i online.

Budeme velmi rádi, pokud se i přesto zúčastníte akce osobně. Věříme, že fyzická účast hostů umožní živější diskusi a více dotazů. Součastí akce bude i přestávka s občerstvením a možností neformální diskuze.

Na seminář je nutná registrace – najdete ji ZDE

 

Program:

14.00-14.30

14.30-15.00

 

15.00-15.30

15.30-16.00 PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM

16.00-16.30

Organizace webináře byla podpořena z projektu LM2018135 Český sociálněvědní datový archiv, na který byla poskytnuta dotace MŠMT z prostředků účelové podpory velkých výzkumných infrastruktur.