Výzkum českého a slovenského veřejného mínění před rokem 1989

Od 17.05.2022 13:45 Do 17.05.2022 17:00
Uveřejněnil/a petra salamounova
Kategorie: Semináře na téma

Tématem semináře je výzkum československého veřejného mínění před rokem 1990. Od roku 1948 až do listopadu 1989 politický režim tento výzkum velmi těsně ovlivňoval, určoval jeho institucionální zázemí i témata . Účastníci se budou věnovat zkoumaným tématům, metodologii výzkumů i tomu, co z historických výzkumů přežilo a je k dispozici pro současné výzkumníky.

Tomáš Čížek – Co zbylo z výzkumů veřejného mínění prováděných před rokem 1989

Martin Vávra – Výzkum veřejného mínění v autoritativním režimu – případ Československa.

Vojtěch Ripka – Co se můžeme dozvědět o československém veřejném mínění z archivů Svobodné Evropy?

Miro Tížik - Politické súvislosti výskumu verejnej mienky na Slovensku v rokoch 1945-1989.