Open science a sdílení sociálněvědních dat v praxi: Data management plan, ochrana respondentů a legální aspekty sdílení dat

Od 28.11.2022 15:00 Do 28.11.2022 18:00
Kategorie: Semináře na téma
Počet zobrazení: 1434

Záznam ze semináře:

Program:

15:00 až 15:20 Martin Vávra – Představení datového archivu Vavra_28_11.pptx

15:20 až 16:20  Johana Chylíková - Management dat ve výzkumné praxi Chylikova_28_11.pptx

Cílem prezentace je vysvětlit praktické využití nástrojů datového managementu a plánování práce s daty v průběhu a po skončení výzkumu. Větší část přednášky bude věnována výkladu o plánu datového managementu (DMP), prostor dostanou také související témata jako je dokumentace dat a získávání dat pro sekundární analýzu. Přednáška je koncipována tak, aby výzkumnice a výzkumníci pracující na vlastních výzkumných projektech, jejichž součástí je sběr dat, pochopili užitečnost systematické práce s daty a plánování datového managementu.

16:20 až 16:40 přestávka

16:40 až 17:40 Tomáš Čížek  - Etika a ochrana osobních údajů v sociálněvědním výzkumu Cizek_28_11.pptx

V prezentaci budou představeny současné etické a právní standardy týkající se výzkumu v sociálních vědách. Podrobně bude popsána problematika informovaných souhlasů v rámci výzkumu a budou představeny vzory, které lze využít. V závěru prezentace bude diskutována problematika archivace a ukládání dat z výzkumných šetření k dalšímu využití.

17:40 až 18:00 závěrečná diskuze

Na seminář je nutná registrace.

 Organizace semináře byla podpořena z projektu LM2018135 Český sociálněvědní datový archiv, na který byla poskytnuta dotace MŠMT z prostředků účelové podpory velkých výzkumných infrastruktur.