Data o postojích ke smrti a umírání

Datové soubory ze studie zaměřené na problematiku vnímání konce života a umírání prizmatem dříve vyslovených přání (DVP) jsou dostupné v katalogu Nesstar. První datový soubor obsahuje údaje za respondenty z obecné populace, druhý obsahuje informace od zdravotníků. Datasety jsou v Nesstaru uloženy pod kategorií "Populační výzkumy". 

Studie byla realizována ve spolupráci Cesty domů, z.ú. a agentury STEM/MARK a dotazována byla jak laická, tak odborná veřejnost. Výzkum se zabýval vnímáním konce života a umíráním jak na společenské, tak na individuální úrovni z hlediska tematizace smrti a umírání ve společnosti; přáními a představami o vlastním konci života; příprava na něj z hlediska dříve vysloveného přání, znalost této možnosti, názor na ní a její eventuální využití, dále také rolí lékaře při sepisování DVP, a také rolí pacientů a lékařů při rozhodování o další terapii.