Vztah k demokracii v EU

K tématu existuje několik českých ale i mezinárodních šetření s českou účastí. Již vroce v roce 2002 se ve výzkumu CVVM ptali (reprezentativní pro dospělé 15+, kvótní výběr) na jejich názor na demokracii v EU a také na to jak by vstup ovlivnil demokracii v ČR.

CVVM je obecně bohatý zdroj co se týče postojů k EU, opakovaně tam zařazují baterie otázek na toto téma (kde se mimo jiné ptají na i na to hodnocení uplatňování demokracie v EU).

V roce 2004 provedli na FSV UK pod vedením Pavla Friče výzkum Elity jako aktér modernizace 2004.

Veřejnost jako aktér modernizace 2005v roce 2005 tam byla i otázka propojení EU do jednoho státu .

Jeden svět na školách 2012 a 2014 - Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala v lednu 2012 dotazníkové šetření mezi studenty českých středních škol. Šetření probíhalo ve spolupráci s agenturou pro výzkum trhu Millward Brown. Cílová populace - středoškolští studenti mezi 15 a 20 lety věku.

V roce 2016 byl ve výzkumu ISSP (na téma občanství) zařazen i test politických znalostí kde byly I dvě otázky týkající se EU.

V říjnu roku 2019 Česká televise do svého pravidelného výzkumu Trendy (data pro ně sbírá firma Kantar, výzkum by měl být reprezentativní pro dospělé starší 18 let) zařadila řadu otázek na EU.

Z mezinárodních výzkumů je bohatým zdrojem dat Eurobarometr a také European Social Survey (ESS).

V příloze naleznete celou vypracovanou odpověď i s konkrétními otázkami z šetření .