Ukončené projekty

 

Český sociálněvědní datový archiv (2020-2022)

Anotace projektu

Doba trvání projektu: 2020 - 2022
Hlavní řešitel: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Projekt je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Hlavní cíle projektu jsou (1) podpora činnosti a rozvoje sociálněvědní výzkumné infrastruktury poskytované Českým sociálněvědním datovým archivem (CSDA) a (2) zajištění zapojení České republiky do velké panevropské výzkumné infrastruktury CESSDA. CSDA slouží jako národní datové centrum pro sociálněvědní výzkum, které shromažďuje, zpracovává a uchovává soubory dat z českých a mezinárodních výzkumných projektů a zpřístupňuje je pro účely jejich dalšího analytického využití ve vědeckém výzkumu a při výuce na vysokých školách. CSDA je rovněž zapojen v sítích pro mezinárodní výměnu dat, vytváří zázemí pro českou účast v mezinárodních komparativních šetřeních a poskytuje podporu pro využívání sekundární analýzy dat v sociálněvědním výzkumu. CSDA je českým národním uzlem panevropské výzkumné infrastruktury CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) a poskytovatelem jejích služeb v ČR. Hlavním cílem CESSDA, která byla založena v rámci realizace Cestovní mapy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI Roadmap), je poskytování snadného přístupu k sociálněvědním datům nehledě na jejich umístění v datových úložištích, hranice zemí, jazyky a oblasti výzkumu. CESSDA vytváří komplexní integrovanou sociálněvědní datovou infrastrukturu na základě propojení a spolupráce národních datových archivů a vyvíjí a koordinuje rozvoj standardů a postupů a definuje nejlepší praxe v oblasti uchovávání a poskytování dat.

Projekt CESSDA: Vytvoření českého uzlu CESSDA-ERIC

CSDA Research

CSDA Český sociálněvědní datový archiv (2016 - 19)

Zdroje dat, výzkum standardů, kvality dat a metody harmaonizace dat pro mezinárodní sociální komparativní výzkum a integraci do sítě CESSDA (COMPDAT)

Laboratoř sociálně-vědních výzkumů