Open Science Conference 2021

Open Science Conference 2021 je 8. mezinárodní konference Leibniz Research Alliance Open Science. Výroční konference je věnována hnutí Open Science a poskytuje jedinečné fórum pro výzkumné pracovníky, knihovníky, odborníky z praxe, poskytovatele infrastruktury, tvůrce politik a další důležité zúčastněné strany, aby diskutovali o nejnovějším a budoucím vývoji v otevřené vědě.

Letošní konference se zaměří zejména na dopady a dopady (globálních) krizí a souvisejících společenských výzev, jako je pandemie Covid-19 nebo změna klimatu, na otevřené výzkumné postupy a vědeckou komunikaci v kontextu digitalizace vědy. A naopak, jak otevřené postupy pomáhají zvládat krize.

Poplatek účast konferenci je 50 € a je možné se zaregistrovat zde