Změna periodicity výzkumů Naše společnost - CVVM

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) změnilo koncepci pravidelných výzkumů.

Rádi bychom vás informovali, že od roku 2022 již neprobíhají výzkumy Naše společnost pravidelně každý měsíc. Data budou nově sbírána čtyřikrát ročně. V našem archivu budou data stejně jako dřív zveřejňována zhruba dva měsíce po ukončení šetření. Soubory budou označovány měsíci, ve kterých výzkum probíhal.