EOSC Roadshow 2022

První EOSC roadshow v Praze, Brně a Ostravě, kde se můžete seznámit s konceptem otevřené vědy v České republice a zjistit, jak se do aktivit EOSC zapojit a jakým způsobem výsledky a data v rámci otevřené vědy využívat.

EOSC_Roadshow_2022_4

V rámci série přednášek budou představeny:

  • koncepty FAIR data a EOSC v mezinárodním i národním kontextu
  • návrh implementace EOSC v České republice, její východiska i očekávaný přínos
  • souvislost s podporou FAIR Dat v České republice
  • otevřené portfolio služeb a nástrojů budoucí Národní datové infrastruktury
  • možnosti zapojení vědců do budoucích aktivit EOSC a využití výsledků implementace EOSC v ČR
  • související financování v rámci OP JAK, podpora implementace i využití Národní datové infrastruktury 

V ucelené formě se dozvíte novinky, aktuální stav a další kroky v oblasti rozvoji správy výzkumných dat v ČR a souvisejících oblastí. Akce je určena všem vědeckým i dalším odborným pracovníkům, zejména pak těm, kteří při své práci manipulují s daty a dalšími digitálními artefakty.

Webové stránky EOSC Roadshow