Život během pandemie 1. až 34. vlna

datovém archivu ČSDA jsou aktualizovány soubory dat Život během pandemie, nově obsahují vlny 1 až 34.

Cílem projektu Život během pandemie bylo shromažďovat data o vývoji epidemiologicky významného chování českých dospělých během pandemie nemoci covid-19 (zejména počty kontaktů, styk s nakaženým, testování, dodržování preventivních opatření, sociální aktivity, docházka na pracoviště, symptomy onemocnění). Sledovány byly také změny v pracovní aktivitě dotazovaných a ekonomická situace domácností s cílem vyhodnocovat dopady epidemie na uvedené oblasti života. Dále byly zjišťovány postoje veřejnosti k vládním opatřením, testování a očkování.

V našem archivu si můžete stáhnout buď spojený soubor (wide formát) nebo data za jednotlivé vlny. Původní spojený soubor za vlny 1 až 26 nadále poskytujeme na vyžádání.