Příprava dohody o depozici

Předání dat do archivu se odehrává na základě smlouvy o depozici dat, která stanovuje podmínky celého procesu. Jde o smlouvu mezi depozitorem dat (který touto smlouvou deklaruje své právo s daty nakládat a předat je do ČSDA) a Sociologickým ústavem AV ČR.

Číst více >

Příprava dokumentace dat

Bez toho, že by data byla systematickým způsobem zdokumentována, je není možné využít. Následující body vás provedou, které informace jsou nutné, aby bylo možné data zařadit do datové kolekce ČSDA – bez nich by mohlo být využití dat pro sekundání analýzu zavádějící.

Číst více >

Komunikace depozitora s archivem

Pokud nás kontaktujete, pověřený pracovník archivu s vámi bude průběžně vyjednávat podmínky archivace a konzultovat případné problémy. Na počátku celého procesu je především potřeba vyjasnit si základní informace o datech a o výzkumu, z kterého data pochází:

Číst více >