Aktuality Máte-li zájem dostávat naše aktuality do elektronické pošty, pošlete email na aktualitycsda@soc.cas.cz.

19.1.2017
Data z pravidelných šetření Naše společnost, která Centrum pro výzkum veřejného mínění realizovalo v říjnu a listopadu 2016, jsou dostupná online. Najdete je v katalogu Nesstar pod složkou CVVM.
13.12.2016
V online archivu NESSTAR jsou k dispozici data ze zářijového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).
8.12.2016
Na webové stránce mezinárodního projektu European Social Survey (ESS) je nově k dispozici soubor dat, který obsahuje data ze všech dosavadních vln šetření ESS, tj. první až sedmé vlny. Data jsou dostupná po registraci.  
18.11.2016
Lidem, kteří nemluví norsky, umožňuje Norský archiv výzkumných dat (NSD) získat informace o norských datových zdrojích. Od letošního roku publikuje newsletter "NSDnews" i v angličtině. 
21.9.2016
Anglicky mluvící zájemci o výzkum finské společnosti mají možnost analyzovat finská sociálněvědní data. Finský sociálněvědní datový archiv (FSD) poskytuje podstatnou část svého online repozitáře ve verzích v anglickém jazyce. Návod na práci s online repozitářem FSD prezentuje blog na této webové stránce.
12.9.2016
Český sociálněvědní datový archiv je čerstvým držitelem osvědčení Data Seal of Approval (DSA). Díky certifikaci se archiv stává atraktivnějším datovým úložištěm a zařadil se po bok významných a spolehlivých světových datových archivů.
18.8.2016
Konsorcium evropských sociálněvědních datových archivů (CESSDA) v současné době finalizuje proces vytvoření konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC).  Součástí této fáze je zvolení ředitele CESSDA. Popis pozice a požadavky na kandidáty jsou uvedeny na webové stránce v tomto odkazu. Zájemci mohou posílat přihlášky do 18. září 2016, předpokládané datum uvedení nového ředitele do funkce je v lednu přístího roku.  
18.7.2016
Do online datového katalogu Nesstar jsme přidali dva datové soubory ze studie zaměřené na problematiku vnímání konce života a umírání prizmatem dříve vyslovených přání (DVP). První datový soubor obsahuje údaje za respondenty z obecné populace, druhý obsahuje informace od zdravotníků. Datasety jsou v Nesstaru uloženy pod kategorií "Populační výzkumy". 
23.6.2016
V online datovém archivu Nesstar jsou k dispozici data z pravidelných šetření Naše společnost Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), sebraná v březnu a dubnu 2016. Data jsou přístupná za standardních podmínek.
25.5.2016
Meziuniverzitní koncorcium pro politický a sociální výzkum (ICPSR) pořádá v období 25. - 29. července 2016 workshop, zaměřený na administraci a management dat vhodných pro sekundární analýzu. Školení je vhodné zejména pro archiváře sociálněvědních dat a producenty dat.Více informací naleznou zájemci zde. 

Stránky