Aktuality Máte-li zájem dostávat naše aktuality do elektronické pošty, pošlete email na aktualitycsda@soc.cas.cz.

3.4.2017
Do online datového archivu Nesstar jsme umístili nová data z českých šetření mezinárodního projektu výběrových šetření International Social Survey Programme, a to data z vlny 2014 Občanství a z vlny 2015 Pracovní orientace.
14.3.2017
Na webové stránce konsorcia CESSDA vyšel informační článek o vybraných datových archivech, mezi nimi i ten náš. Článek krátce informuje o aktuálním dění v těchto archivech a poskytuje přehled o jejich aktivitách. Článek v angličtině najdete zde.
13.2.2017
Uživatelům online archivu Nesstar jsou nově k dispozici data z první vlny Českého panelového šetření domácností. Kromě dat je k dispozici i rozsáhlá dokumentace a všechny dotazníky z tohoto velkého, komplexního výzkumu. 
26.1.2017
Konsorcium SERISS pořádá v pořadí již druhý kurz zaměřený na metodologii sociálních věd a práci s daty z výběrových šetření. Tématem kurzu budou výběry, vážení a odhadování ve výběrových šetřeních. Kurz se bude opět konat v Lublani, a to ve dnech 24. - 25. dubna 2017. Kurz je zdarma a konsorcium hradí náklady spojené s ubytováním a cestou. Více informací lze najít např. na české webové stránce projektu European Social Survey zde.
19.1.2017
Data z pravidelných šetření Naše společnost, která Centrum pro výzkum veřejného mínění realizovalo v říjnu a listopadu 2016, jsou dostupná online. Najdete je v katalogu Nesstar pod složkou CVVM.
13.12.2016
V online archivu NESSTAR jsou k dispozici data ze zářijového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).
8.12.2016
Na webové stránce mezinárodního projektu European Social Survey (ESS) je nově k dispozici soubor dat, který obsahuje data ze všech dosavadních vln šetření ESS, tj. první až sedmé vlny. Data jsou dostupná po registraci.  
18.11.2016
Lidem, kteří nemluví norsky, umožňuje Norský archiv výzkumných dat (NSD) získat informace o norských datových zdrojích. Od letošního roku publikuje newsletter "NSDnews" i v angličtině. 
21.9.2016
Anglicky mluvící zájemci o výzkum finské společnosti mají možnost analyzovat finská sociálněvědní data. Finský sociálněvědní datový archiv (FSD) poskytuje podstatnou část svého online repozitáře ve verzích v anglickém jazyce. Návod na práci s online repozitářem FSD prezentuje blog na této webové stránce.
12.9.2016
Český sociálněvědní datový archiv je čerstvým držitelem osvědčení Data Seal of Approval (DSA). Díky certifikaci se archiv stává atraktivnějším datovým úložištěm a zařadil se po bok významných a spolehlivých světových datových archivů.

Stránky