Aktuality Máte-li zájem dostávat naše aktuality do elektronické pošty, pošlete email na aktualitycsda@soc.cas.cz.

5.12.2017
Na webové stránce workshopu Challenges in the Organisation of International Comparative Social Surveys, který se uskutečnil ve čtvrtek 30. listopadu, jsou ke stažení prezentace z jednotlivých přednášek i z odpoledního panelu.  
13.11.2017
Projekt SERISS připravuje další z řady metodologických kurzů pro studenty a vědecké pracovníky. V pořadí třetí kurz nese název "Measurement quality and correction for measurement error" a uskuteční se 26. a 27. února 2018 v Lublani ve Slovinsku. Lektorkami kurzu budou Diana Zavala-Rojas a Wiebke Weber z pracoviště Research and Expertise Centre for Survey Methodology (RECSM) Univerzity Pompeu Fabra v Barceloně.
2.11.2017
Český sociálněvědní datový archiv zve kolegy a kolegyně, studující a další zájemce o kvantitativní sociálněvědní výzkum na workshop zaměřený na problematiku mezinárodních výběrových šetření. Akce nese název Workshop on Challenges in the Organisation of International Comparative Social Surveys a proběhne 30. listopadu 2017. Více informací o akci a link k registraci naleznete zde.
12.10.2017
Organizátoři Dne národních výzkumných infrastruktur zvou zájemce o výzkumné infrastruktury do Brna, kde se bude akce konat 2. listopadu 2017. Akce se zúčastní představitelé českých výzkumných infrastruktur, poskytovatelé finančních zdrojů a další subjekty z různých oblastí. Více informací o akci najdete v tomto odkazu.
11.10.2017
Konsorcium datových archivů CESSDA ERIC pořádá v listopadu 2017 několik workshopů zaměřených na práci s daty ze sociálněvědních výběrových šetření. Účast na všech těcho workshopech je bezplatná. První z nich se zaměří na práci s daty z výzkumů volebního chování a bude se konat 6. listopadu 2017 v Manchesteru ve Velké Británii. Odkaz na webovou stránku workshopu naleznete zde.
11.10.2017
Zájemci o sociálněvědní data z různých oborů mají možnost získat užitečné informace o zdrojích těchto dat. Konsorcium CESSDA ERIC na svých webových stránkách zveřejnilo materiály k několika výukovým webinářům, které proběhly na jaře tohoto roku. První z webinářů informoval o službách, které poskytují evropští poskytovatelé sociálněvědních dat, a dodal informace o tom, jak data vyhledávat, získat k nim přístup a rozumět jim.
2.10.2017
V online archivu Nesstar jsou nově k dispozici data z pravidelných výběrových šetření Centra pro výzkum veřejného mínění.
7.8.2017
  FSD (Finský sociálněvědní datový archiv) zveřejnil několik datových souborů pocházejících z výzkumů studentů ve Finsku. Některé datové soubory jsou již přeloženy do angličtiny (zde a zde), jiné jsou dosud ve finštině, ovšem mohou být na požádání zdarma přeloženy do angličtiny.
26.7.2017
Zveřejnili jsme data z výběrových šetření projektu "METR 2015 - Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky", který realizoval Fond dalšího vzdělávání.
17.7.2017
Zveřejnili jsme datové matice z výběrových šetření Naše společnost, která se uskutečnila v lednu, únoru a březnu tohoto roku. Data Centra pro výzkum veřejného mínění jsou dostupná za standardních podmínek v online archivu Nesstar.

Stránky