Aktuality Máte-li zájem dostávat naše aktuality do elektronické pošty, pošlete email na aktualitycsda@soc.cas.cz.

26.3.2018
V online archivu Nesstar jsou k dispozici primární data z šetření Naše společnost Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), získaná v prosinci 2017 a v lednu 2018. Upozorňujeme uživatele, že v archivu nejsou data CVVM z listopadu 2017, neboť v tomto měsíci výzkum neproběhl.
15.2.2018
V online archivu Nesstar nově naleznete data ze druhé vlny Českého panelového šetření domácností, známého též pod názvem Proměny české společnosti. Zároveň jsme aktualizovali data z první vlny, v příslušné kolonce v Nesstaru od dnešního dne naleznete i tzv. časové snímky respondentů první vlny šetření.
15.2.2018
Český sociálněvědní datový archiv získal jako první úložiště digitálních dat v České republice osvědčení Core Trust Seal. Tato certifikace je udělována archivům, které splňují vysoké nároky na kvalitu. Takto certifikované archivy musí splňovat požadavky definované v Core Trustworthy Data Repositories Requirements.
14.2.2018
Konsorcium datových archivů CESSDA ERIC pořádá v rámci akce Love Data Week speciální webový seminář nazvaný Love Data Management. Webinář se uskuteční v pátek 16. února od 11 hodin, více informací naleznete v tomto odkazu.
14.12.2017
Na webové stránce CESSDA ERIC je od dnešního dne k dispozici online výukový modul Expert Tour Guide on Data Management, který v uplynulém roce vytvořil kolektiv autorů archivů CESSDA. Na přípravě obsahu se podíleli i členové našeho archivu. Obsah výukového modulu je určený akademickým výzkumníkům, ale i studentům a odborníkům z komerční sféry.   
11.12.2017
V online archivu nesstar jsou od dnešního dne k dispozici primární data ze zářijového šetření Naše společnost Centra pro výzkum veřejného mínění.
5.12.2017
Na webové stránce workshopu Challenges in the Organisation of International Comparative Social Surveys, který se uskutečnil ve čtvrtek 30. listopadu, jsou ke stažení prezentace z jednotlivých přednášek i z odpoledního panelu.  
13.11.2017
Projekt SERISS připravuje další z řady metodologických kurzů pro studenty a vědecké pracovníky. V pořadí třetí kurz nese název "Measurement quality and correction for measurement error" a uskuteční se 26. a 27. února 2018 v Lublani ve Slovinsku. Lektorkami kurzu budou Diana Zavala-Rojas a Wiebke Weber z pracoviště Research and Expertise Centre for Survey Methodology (RECSM) Univerzity Pompeu Fabra v Barceloně.
2.11.2017
Český sociálněvědní datový archiv zve kolegy a kolegyně, studující a další zájemce o kvantitativní sociálněvědní výzkum na workshop zaměřený na problematiku mezinárodních výběrových šetření. Akce nese název Workshop on Challenges in the Organisation of International Comparative Social Surveys a proběhne 30. listopadu 2017. Více informací o akci a link k registraci naleznete zde.
12.10.2017
Organizátoři Dne národních výzkumných infrastruktur zvou zájemce o výzkumné infrastruktury do Brna, kde se bude akce konat 2. listopadu 2017. Akce se zúčastní představitelé českých výzkumných infrastruktur, poskytovatelé finančních zdrojů a další subjekty z různých oblastí. Více informací o akci najdete v tomto odkazu.

Stránky