Aktuality Máte-li zájem dostávat naše aktuality do elektronické pošty, pošlete email na aktualitycsda@soc.cas.cz.

21.11.2019
Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) Sociologického ústavu AV ČR zve na informační den na téma:Management dat v sociálněvědním výzkumu a GDPR//Data Management in Social Science Research and GDPRkterý se koná 5. prosince 2019 v Ústavu státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, konferenční sál, 7. patroProgram
14.11.2019
Britský UK Data Service vyvinul užitečný software pro kontrolu kvantitativních dat nazvaný QAMyData. Tento nátroj používá automatické metody k identifikaci nejčastějších problémů v datech jako jsou duplikace, přímé identifikátory, chybějící případy a tzv. outliers. Webinář, který představí tento nový nástroj, se uskuteční v pondělí 2. prosince.Více informací a registrace v tomto odkazu.    
23.10.2019
Zveřejnili jsme data ze dvou šetření Naše společnost Centra pro výzkum veřejného mínění, která proběhla v květnu a v červnu letošního roku. Dále jsou k dispozici data z Povolební studie z roku 2017, která naleznete v archivu Nesstar ve složce Volební výzkumy.
15.7.2019
V online archivu Nesstar jsou nově k dispozici data z výzkumů Naše společnost Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které se uskutečnily v březnu a v dubnu 2019.
17.6.2019
Konsorcium datových archivů CESSDA pořádá webinář a panelovou diskuzi o zkušenostech a výzvách GDPR v evropském výzkumu. Akce se uskuteční 27. června a je nutné se na ni registrovat. Více informací je k dispozici zde.
31.5.2019
Data z pravidelného šetření Naše společnost Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) jsou uložena v online archivu Nesstar.
6.5.2019
Data mezinárodního projektu International Social Survey Programme (ISSP) z výběrového šetření 'Sociální sítě' z roku 2017 byla publikována v online archivačním systému Nesstar.
3.5.2019
V online archivu Nesstar jsou nově k dispozici data z šetření Naše společnost Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).
30.4.2019
Záznam webináře o vyhledávání sekundárních dat, který minulý týden realizoval tým ČSDA, je online na webové stránce CESSDA. Záznam je ke shlédnutí zde.  
12.4.2019
ČSDA zve všechny zájemce o sekundární analýzu sociálněvědních dat k účasti na webináři, který je věnován problematice vyhledávání a získávání sociálněvědních dat. Online přednáška proběhne v rámci tréninkových aktivit konsorcia datových archivů CESSDA.

Stránky