Aktuality Máte-li zájem dostávat naše aktuality do elektronické pošty, pošlete email na aktualitycsda@soc.cas.cz.

20.8.2020
Byla zveřejněna druhá verze dat z mezinárodního výběrového šetření ISSP 2018 Náboženství. Aktualizovaný dataset, dostupný v katalogu datového archivu GESIS zde, obsahuje třicet tři zemí ISSP. Další informace o výzkumu jsou dostupné zde.
20.7.2020
Od 9. července až do 13. srpna probíhají přednášky letního programu kvantitativních metod v sociálněvědním programu pod záštitou Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR). Přednášky jsou zcela zdarma a probíhají online v místním časovém pásmu mezi půl druhou a čtvrtou hodinnou ranní, nicméně veškerý obsah je nahráván také na youtubový kanál ICPSR.
1.7.2020
V současné době se dokončuje sběr dat nové vlny projektu Proměny české společnosti se zaměřením na přítomnost protilátek proti viru SARS-CoV-2 u respondentů a jejich život v době pandemie. Pět let kontinuálně běžící výzkum se tak dočká nové součásti.
8.6.2020
Evropský sociální výzkum (ESS ERIC) pořádá úvodní setkání z nové série policy webinářů .Webinář na téma Využití dat ESS v kontextu COVID-19 se koná 15. června 2020 ve 12.00 GMT. Účast na webináři je zdarma, po registraci na webu City University of London. Akce je pořádána v angličtině.
20.5.2020
V repozitáři Zenodo je k dispozici ke stažení aktualizovaný výukový modul Expert Tour Guide on Data Management. Na přípravě obsahu se podíleli i členové našeho archivu. Obsah výukového modulu je určený akademickým výzkumníkům, ale i studentům a odborníkům z komerční sféry.   
12.5.2020
Konsorcium datových archivů CESSDA pořádá v pondělí 15. června ve 14 hodin seminář na téma harmonizace dat pro komparativní výzkum. Hosty budou Jen Buckley z UK Data service, která promluví o zdrojích harmonizovaných dat, Irina Tomescu-Dubrow z polské akademie věd, která bude mluvit o metodologii harmonizace dat z různých zdrojů, a Kristi Winters z německého archivu GESIS s příspěvkem na téma dokumentace harmonizovaných dat.
5.5.2020
Cílem semináře je ukázat, kde všude se nacházejí relevantní data, a jaké jsou možnosti a omezení jejich využití. Během semináře se budeme věnovat tomu, jak jsou postoje k migrantům a menšinám v sociologických výzkumech měřeny, jaké obtíže jsou s tímto měřením spojeny a na co si dát pozor při využití dat z výzkumů postojů. V další části semináře upozorníme na důležité zdroje dat o postojích k migrantům a menšinám s důrazem na velká mezinárodní šetření a na data dostupná v Českém sociálněvědním datovém archivu ČSDA.
8.4.2020
Na počátku tohoto roku jsme oslovili uživatele našeho archivu s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku za účelem zmapování  jejich potřeb, co se týče práce s daty v Nesstaru. Výsledkem je anonymizovaný datový soubor, díky kterému víme zase o něco více o vás, našich uživatelích, a o tom, co ke své práci potřebujete. Dataset navíc obsahuje velké množství zajímavých podnětů, které se  pokusíme do budoucna zapracovat. Moc všem děkujeme za účast, vážíme si toho.
8.4.2020
Současná situace nastoluje spousty otázek, ať už týkající se zdraví a zdravotní péče nebo ekonomické situace a dopadů různých opatření. Sociologická šetření nám mohou poskytnout lepší porozumění současné situace a dopadu pandemie. Řada dat a informací budou známy až po skončení této krizové situace, ale mnohá relevantní data jsou dostupná již dnes a další se mohou objevovat v dohledné budoucnosti.
6.4.2020
V roce 1947 pouze 18 % vdaných žen uvedlo, že jim manžel v domácnosti poskytuje značnou pomoc. Mezi ženatými muži ale bylo 28 % takových, kteří se domnívali, že svým ženám v domácnosti značně pomáhají. Jak to víme? V roce 1946 založený Ústav pro výzkum veřejného mínění (ÚVVM) se na to ptal ve svém výzkumu reprezentativním pro obyvatelstvo ČR starší 18 let.

Stránky