Prezentace dat z panelového šetření ukrajinských uprchlíků New event

Od 23.05.2024 15:00 Do 23.05.2024 17:00
Uveřejněnil/a petra salamounova
Kategorie: Semináře na téma
Počet zobrazení: 121

 Prezentace dat z panelového šetření ukrajinských uprchlíků

Yana Leontiyeva, Paulína Tabery, Dan Prokop, Martin Spurný

PDF prezentace

Dovolujeme si Vás pozvat na akci věnovanou zveřejnění primárních dat z unikátního panelového šetření ukrajinských uprchlíků v Česku, Panelového šetření Ukrajina/Hlas Ukrajinců. Do tohoto výzkumu jsou zapojeni občané Ukrajiny, kteří přijeli do Česka po únoru 2022. Výzkum realizovaný Sociologickým ústavem AV ČR ve spolupráci se společností PAQ Research je zaměřen na kontinuální sledování hlavních aspektů integrace uprchlíků, zejména zapojení na českém trhu práce, podmínky bydlení, vzdělávání dětí, sociální a ekonomická situace, fyzické a duševní zdraví, plány do budoucna apod. Data z prvních 3 vln tohoto unikátního šetření budou k dispozici pro výzkumníky, studenty, širší odbornou veřejnost a další zájemce prostřednictvím Českého sociálněvědního datového archivu (ČSDA).

O těchto unikátních datech a také o celém šetření, metodologických výzvách, hlavních výsledcích a dalším pokračování pohovoří autoři a výzkumníci aktivně zapojení do realizace šetření.

Registrace není nutná.

Organizace semináře byla podpořena z projektu CSDA/ESS-CZ číslo LM2023046, na který byla poskytnuta dotace MŠMT z prostředků účelové podpory velkých výzkumných infrastruktur.