20 let projektu European Social Survey

Od 31.05.2023 14:00 Do 31.05.2023 17:00
Kategorie: Semináře na téma
Počet zobrazení: 940

PROGRAM SEMINÁŘE:

14:00 Klára Plecitá (Sociologický ústav): Co je ESS, členské země, rotační moduly, data, weby a zajímavé akce pdf prezentace

European Social Survey (ESS) je výzkumný projekt, jehož cílem je kvantitativní sociálně-vědní výzkum evropských společností. Od roku 2002 realizuje každé dva roky mezinárodní výzkumy na důležitá témata, některá i opakovaná (Family, Work and Well-being; Welfare Attitudes; Timing of Life; Understandings and Evaluations of Democracy; Social Inequalities in Health and their Determinants). V roce 2022 se rozrostl na 27 členských zemí plus Švýcarsko. Uživatelům poskytuje data, metodologické i tematické semináře a publikuje výzvy na publikování v časopisech a účast na konferencích. Témata rotačních modulů se soutěží v tendrech.

14:30 Jaroslava Pospíšilová (Sociologický ústav): CRONOS 2 - ESS Round 10 follow up projekt: metodologie a dokončené výzkumy Jaroslava_Pospisilova.pdf

V roce 2022 se uskutečnila Česká studie veřejného mínění, která je navazujícím projektem na ESS 10 a je českou větví mezinárodního projektu CRONOS-2. České studie veřejného mínění se měli možnost zúčastnit ti respondenti ESS Round 10, kteří disponovali alespoň základními počítačovými, resp. internetovými dovednostmi. Studie probíhala od prosince 2021 do prosince 2022, celkem čítala 4 mezinárodní vlny, 2 národní a jednu úvodní. Výsledná návratnost sice zůstala za původním očekáváním, přesto jsou zkušenosti z projektu i získaná data cenným zdrojem informací.

15.00 AŽ 15:15 PŘESTÁVKA

15:15  Jáchym Vintr (Green Dock): Segmentace evropské veřejnosti dle klimatických postojů: analýza latentních tříd na základě dat z ESS  pdf prezentace

V rámci ESS Round 8 bylo v roce 2016 realizováno šetření zaměřené na zjišťování klimatických postojů evropské veřejnosti. Výzkumníci Jáchym Vintr a Ondřej Kácha z Green Dock na základě těchto dat provedli segmentační analýzu latentních tříd (LCA) za účelem identifikace homogenních názorových skupin v evropské populaci. V prezentaci zhodnotí zkušeností s daty z ESS pro účely LCA a představí analytickou strategii, která byla v tomto projektu specifická z několika důvodů (např. cross-validace, vážení nebo zahrnutí spojitých proměnných).

15:45 (14:45 BST) Stefan Swift (City, University of London): Impact of the ESS - academic and non-academic outputs pdf prezentace

 

The European Social Survey has always tried to measure the impact of its methods and data. This presentation will focus on efforts to monitor key outputs - both within and beyond academia - and offer a range of evidence to outline what has been achieved. It will also focus on coordinated efforts with other research infrastructures - across all scientific disciplines - to monitor impact, and how this may be more comparable in future.

16:15 Závěrečná diskuze

 

Organizace semináře byla podpořena z projektu CSDA/ESS-CZ číslo LM2023046, na který byla poskytnuta dotace MŠMT z prostředků účelové podpory velkých výzkumných infrastruktur.